• خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوه­ ها)، در کنار حاشیه خیابان­ها در روزهای گرد و غباری مشکلی ندارد.

 

۹۷

 

 

۱۱۱

 

 

۵۶

 

 

۱۴

 

 

۲۷

 

 

۷۲

 

 

۷۳

 

 

۶/۳

 

 

۱۳

 

 

۱۱

 

 

۱۱

 

 

۱۴-۱-۴- توزیع فراوانی هنجارهای ذهنی پاسخگویان

 

نتایج حاصل از رتبه بندی گویه ­های مربوط به هنجارهای ذهنی خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره ۱۴-۴ نشان می دهد گویه ­های ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها ازنظر همسایه­ها و فامیل “، ” مورد تأیید بودن ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید ” در رتبه های اول تا دوم و گویه­ی ” نوشیدن شیر در روز گرد و غبار “،” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش ” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ی آخر قرار دارند. و همچنین در بین پاسخگویان شهری گویه ­های ” توصیه نوشیدن شیر توسط آشنایان و بستگان ” و ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها از نظر همسایه­ها و فامیل ” در رتبه ­های اول و دوم و گویه­ی ” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش ” و “سرکار نرفتن در روزهای گردوغباری” در رتبه­ی آخر قرار دارند. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه ­های ” ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید” و ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها ازنظر همسایه­ها و فامیل ” در رتبه ­های اول و دوم و گویه­ی ” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش” و “سرکار نرفتن در روزهای گردوغباری” در رتبه­ی آخر قرار دارند. این نتیجه نشان می دهد که بستن منافذ و ماندن اعضای خانواده در منزل و همچنین ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه در بین کل پاسخگویان در رتبه های اول می باشد. و بستن منافذ و ماندن اعضای خانواده در منزل و ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه و همچنین گذشتن از تفریح و دید و بازدید در بین ساکنین شهری و روستایی تقریبا به صورت مشترک در رتبه های اول تا سوم قرار دارد و “مورد تمسخر قرار گرفتن از دید دیگران” در هر گروه(شهری و روستایی) در اولویت آخر بوده است.
جدول۱۴-۴- توزیع فراوانی هنجارهای ذهنی پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

گویه­ها کاملاً موافقم موافقم تا حدودی موافقم نظری ندارم تا حدودی مخالفم مخالفم کاملاً مخالفم میانگین رتبه ای رتبه کل رتبه شهر رتبه روستا
 

 

  • بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجره­ها مورد تأیید همسایه­ها و فامیل است.
۱۷۰ ۱۵۷ ۴۱ ۴۸ ۱۰ ۲۴ ۰ ۷۹/۵ ۱ ۲ ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *