بررسی طریقت عزمیه در مصر۲

جمـالات الجنــه ونعیم أهلها الأمام أبو العزئم کما قدم نفسه یهود أم حنابله العلمانیه الوجه الاخر للیهودیه مؤتمرات المرأه بین الجهاله والعماله السیاسه فی الإسلام لیس بمخلصهم خاتم الوراث المحمدیین صدیق الدعوه العزمیه عملاق الدعوه …

دسترسی به منابع مقالات :بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن …

در این بین هر چند اغلب نوشته ها بر رفتار مدیران عالی و انطباق آن، با ماهیت و طبیعت کسب و کار سازمان و کمتر بر سایر کارکنان سازمان متمرکز بوده‌اند. با این وجود، به …

اثر محلول پاشی برگی و خوشه ای با اسید بوریک و سولفات روی بر …

۱-۸- تغذیه نخل خرما با عناصر بور و روی به روش محلول پاشی تغذیه گیاه، رشد و نمو رویشی و زایشی آن را مشخص می کند. مواد معدنی به عنوان سازنده مواد آلی، فعال کننده …

پژوهش دانشگاهی -بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از …

شکل ۴-۱۲ پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر شکل ۴-۱۳ پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی …

تحقیق – بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان- …

جو سازمانی از عملیات روزمره سازمانی که برای خود سازمان و اعضای آن مهم است به دست میآید.جو سازمانی بر رفتار و نگرش اعضاء تأثیر میگذارد (دشمنزیادی، ۱۳۷۴).۲-۲- عوامل موثر بر جو سازمانیساختار، فناوری، محیط …

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی- قسمت ۸

۱ـ۱ـ۲ـ۲ مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی»کنوانسیون لاهه – ویزبی در خصوص اینکه اگر متصدی قراردادی، تمام یا بخشی از حمل را به دیگری واگذار نماید، چه کسی مسئول خواهد …

طرح-دعاوی-زیست-محیطی-عیله-دولت-در-حقوق-ایران-و-حقوق-بین-الملل- قسمت ۶- قسمت 2

۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷   دولت های عضو این کنوانسیون از جمله ایران با آگاهی از این واقعیت که لاشه کشتی ها در صورت عدم انتقال ممکن …

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی …

در سال ۱۸۹۷ نام بخش کتابخانه های دانشگاهی به ” بخش کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ” تغییر یافت.این بخش در قرن بیستم برای برنامه ریزی نشست ها دست به انتخاب افرادی می زد تا …