شناسایی ابعاد موثر در موفقیت نظام مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه

در طی قرن گذشته در آمریکا قبل از پیدایش سوپرمارکت، مراکز خرید و اتومبیل، مردم برای خرید کالا به مغازههای کوچک در همسایگی خود میرفتند. صاحبان و کارکنان این مغازه­های کوچک مشتریان را به اسم …

شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها

اهداف پژوهشمناطق آزاد به جهت ساختار و ماهیت خود، همچنین ارتباطات موجودمی توانند تعاملات سازنده ای در راستای توسعه ، مخصوصا در زمینه گردشگری فراهم کنند .  شناسایی پتانسل ها ، توانمندی ها و جاذبه …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات …

از سوی دیگر از دیدگاه برنارد لیوتو (Lioutou, 2000: 216)، که از چالش‌های اساسی در CKM، مقوله برقراری ارتباط بلندمدت با مشتریان است که این امر مستلزم دانش روابط مبتنی بر برد- برد با مشتریان …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

۳) انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری:به کارکنان اجازه می‌دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه‌حل‌های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخله داشته باشند. در نتیجه کارکنان …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و سازمانی …

۰۰۰/۰ ۴۸۱/۰ r همبستگی پیرسون میزان وفاداری فرایند اداری با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیه اصلی ۲ که در جدول (۴-۱۴) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیه فوق، متغیرهای پژوهش با توجه …

مقاله – بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و سازمانی بر …

انتقال اهمیت تأمین خواسته‌های مشتری و همچنین الزامات قانونی و مقررات به سازمان؛ پایه‌گذاری خط‌مشی کیفیت؛ از نظر مؤسسه، رضایت مشتری حاصل یک سیستم سه قسمتی است که عبارتند از:عملکردها (فرآیندهای) موسسه؛ کارکنان مؤسسه که …

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و …

۴۶ نمین ۱۰۱۵۳ ۳۲ رضی ۶۳۴۵ ۱۹ ۳-۶- متغیرهای پژوهش الف)متغیرهای مستقل شامل:۱-عوامل اجتماعی که شاخصهای آن شامل اعتماد،تحصیلات،شغل،درآمد،تصویرادراک شده وشیوه ارتباط می‌باشد.۲-عوامل سازمانی که شاخصهای آن شامل کیفیت خدمات، تعهدسازمانی وفرایند اداری می‌باشد.ب)متغیر وابسته …

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و سازمانی …

این دسته از مشتریان را می توان در قابل رویکرد بازاریابی مشترک نیز قرار داد و با مشارکت آن‌ها به ارائه خدمات آتی و تدوین راهبردهای مناسب بانک پرداخت. ۲-۶-۵- رویکردهای وفاداری اگرچه در نوشتارهای …

فايل دانشگاهی – بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و سازمانی …

پایین پایین شکل(۲-۵)دسته بندی وفاداری مشتریان (شاهین و تیموری،۱۳۸۷) شکل (۲-۶)الماس وفاداری (شاهین وتیموری، ۱۳۸۷) درگیری با محصول، میزان سطح توجه مشتریان به محصولات، تلقی مشتری از علامت تجاری و میزان رغبت یا عدم رغبت …

مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی …

۶ ارزش درک شده ۲-۹ ۷ ارتباطات ۲-۱۰ ۸ وفاداری به شرکت/کارکنان ۲-۱۲ ۲-۶-۷-۱-الگو بر اساس نگرشی و رفتاریالگوهای نگرشی و رفتاری، رویکردهای معمولی برای ایجاد تفاوت میان وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مصرف کننده …