شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان …

تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان …

مقاله – شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۷

سطح سازمانی[۲۳]: هدف از برنامه ریزی استراتژیک در این سطح، هدایت نمودن و مشخص کردن جهت گیری کل سازمان است.سطح بخشی[۲۴]: در سازمانهای بزرگ که دارای بخشهای مختلف مستقلی هستند. در راستای ماموریتها و استراتزیهای …

فایل – بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده …

امروزه جهت انجام تحقیق به ندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در …

هلی و پالپو[۵۳] (۱۹۹۳) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیرهم محور بودن مدیران وسهامداران را محرکی می دانند که مدیران از انعطاف های فراهم شده توسط اصول پذیرفته …

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان- …

درکل، من اعتقاد دارم که این سیستم برای استفاده آسان است.یادگیری کنترل این سیستم برای من آسان است. ۳-۴-۲- تاثیر اجتماعی تاثیر اجتماعی بصورت میزانی که یک فرد مهم درمی یابد که دیگران باور دارند …