نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

شهرآباد شده به به از این مدرسه هاشهر قزوین شده از مدرسه ها مثل بهشتاز همین مدرسه زیبا غلبه کرده به زشتکودکی با خط خوش بهر من این شعر خلق آزادشده به به از این …

سامانه پژوهشی – بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر …

شبکه های اجتماعی آنلاین / سرمایه اجتماعی برون گروهی مای اسپیس، فیس بوک و استحکام پیوندهای اینترنتی : شبکه های اجتماعی آنلاین و سرمایه اجتماعی برون گروهی ادکینز(۲۰۰۹) ۳ ۳-۲ مبانی نظری :این تحقیق مشتمل …