علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک ملت و پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندجارائه دهنده مقاله: عرفانی نسب[۱]نویسنده دوم …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد …

– آزمودنیها از سلامت جسمانی برخوردار بودند.– رعایت توصیههای تغذیه ای– ابزاراندازهگیری وآزمون از روایی لازم بر خوردار بودند.۱-۷٫ محدودیتهای پژوهش۱-۷-۱٫ محدودیتهای قابل کنترلسن (دامنه سنی ۱۸ تا ۲۴)، جنس (زن) و رشته تحصیلی( سال …