سايت مقالات فارسی – امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار- قسمت …

-۸ از میان برداشته شدن مرزها و تبادل آسانتر و بهتر با جهانو…ولی به طور یقین نمیتوان گفت که این روش دارای معایب و مشکلاتی نیز نمیباشد. از جمله معایب و مشکلات این روش، میتوان …

بررسی اثرات جیره های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه …

c78/707b78/837b66/834b50/829 ۴۷/۱۰۸۸۸۸/۱۰۶۰۶۹/۱۱۵۳۸۱/۱۱۰۴۵۶/۱۰۸۳۵۳/۱۱۲۶ ab22/1994a ۲۵/۲۰۸۷b ۷۵/۱۹۴۴ab ۱۹/۲۰۲۹ab09/2011ab ۰۸/۲۰۳۰ SEM ۸۱/۷ ۷۱/۱۸ ۹۶/۳۲ ۵۸/۳۹ CV ۸۳/۱۲ ۵۱/۴ ۹۷/۵ ۹۲/۳ در هر ستون میانگین‌هایی که دارای حدا قل یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی‌دار درسطح ۵ درصد می باشند. ۴-۱-۳-ضریب تبدیل …

سايت مقالات فارسی – تعیین اثر استفاده از آبفشانهای فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین و گاز استریل …

آسیب به اعصاب :سلول های لوسمیک ممکن است به دستگاه عصبی مرکزی یا محیطی نفوذ کنند و منجر به فلج اعصاب مغزی، پاراستزی، بی حسی و پارالزی شوند. گاه انتشارات لوسمیک به علت درگیری اعصاب …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- …

انتقال دهد. برند را نباید در کارخانه ها و ترازنامه ها جست وجو کرد، بلکه ذهن مشتری، کارمند، تولید کننده و سایرذینفعان جایگاه نامهای تجاری است.(کاتلر،۱۳۸۳).سنجش برند می تواند به دوطریق انجام شود: بعد مالی …

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

ساختار مالکیت در کشور ما به سه صورت دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. نوع مالکیت بر کارایی سازمان تاثیر دارد و عملکرد سازمان نیز تابعی از نوع مالکیت سازمان می باشد.( طیبی ، …

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

مشایخ و همکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی می‌کنند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در …