شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. مباحث بیان مساله، ضرورت و اهمیت، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی در این فصل مورد بحث قرار می­گیرد. 1-2- بیان مساله امروزه …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

مناسب سازی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس ویژه معلولین. ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه رانندگان در برخورد با معلولان. آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در …

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

درکوش، سعید.(۱۳۸۹|).درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی،تهران. دفترتحقیقات و معیارهای فنی. (۱۳۶۳).طراحی مسکن برای معلولین، نشر سازمان برنامه و بودجه، تهران. راسخی، حمیدرضاو نادرپور،حسین.(۱۳۸۹). مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکه های …

علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک ملت و پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندجارائه دهنده مقاله: عرفانی نسب[۱]نویسنده دوم …

فايل – بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

بابایی، غلامرضا و عدالتی مجد، قاسم، ۱۳۸۹٫ “میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس متوسطه و عوامل مؤثر بر آن”, مشهد: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.بازرگان، عباس.، ۱۳۹۰٫” نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب …

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

در تحقیق حاضر منظور از مسائل ملموس، تناسب فضای مورداستفاده برای ارائه آموزش و انجام فعالیت‌های تکمیلی یادگیری، تناسب منابع و تجهیزات با مقاصد تعریف‌شده، ارزشیابی منظم فضای آموزش و تجهیزات و تدارک طرحی برای …

دسترسی متن کامل – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۱۱

پیروان: افرادی که به طور فعال و داوطلب در فرایند رهبری در پاسخ به پیش‌قدمی رهبر در تعیین هدف مشترک، چشم‌انداز و اقدام برای تغییر درگیر می‌شوند.مدیریت: مدیریت عبارت است از دستیابی به اهداف سازمان …

تحقیق دانشگاهی – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۳

۲-۲-۵-۳-۱- مدل مؤلفه‌های ارزش…………………………………………………………………………………………….۲۷عنوان صفحه۲-۲-۵-۳-۲- مدل نسبت هزینه- فایده……………………………………………………………………………۲۸۲-۲-۵-۳-۳- مدل وسیله- نتیجه…………………………………………………………………………………….۳۰۲-۲-۵-۳-۴- مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری……………………………………………………..۳۱۲-۲-۶- نوآوری و ایجاد ارزش…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳۲-۲-۷- رهبری تحول‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۲-۲-۸- قابلیت‌های بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۰۲-۲-۸-۱- قابلیت‌های تخصصی‌شده بازاریابی……………………………………………………………………………………۴۱۲-۲-۸-۲- قابلیت‌های معماری بازاریابی…………………………………………………………………………………………..۴۲۲-۲-۹- قابلیت بازاریابی …

نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۳

۲-۲-۵-۳-۱- مدل مؤلفه‌های ارزش…………………………………………………………………………………………….۲۷عنوان صفحه۲-۲-۵-۳-۲- مدل نسبت هزینه- فایده……………………………………………………………………………۲۸۲-۲-۵-۳-۳- مدل وسیله- نتیجه…………………………………………………………………………………….۳۰۲-۲-۵-۳-۴- مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری……………………………………………………..۳۱۲-۲-۶- نوآوری و ایجاد ارزش…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳۲-۲-۷- رهبری تحول‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۲-۲-۸- قابلیت‌های بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۰۲-۲-۸-۱- قابلیت‌های تخصصی‌شده بازاریابی……………………………………………………………………………………۴۱۲-۲-۸-۲- قابلیت‌های معماری بازاریابی…………………………………………………………………………………………..۴۲۲-۲-۹- قابلیت بازاریابی …