دانلود مقالات : تعهد زناشویی

تعهد زناشویی ۲-۱-۱- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی[۱] یکی از عوامل مهم در ماندگاری و حفظ ازدواج، احساس تعهد در زوجین است. عواملی که روانشناسی روابط نزدیک را تعریف می‌کند شامل: درگیری احساسی، تقسیم کردن …