بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در …

نظریه‌های مدیریت دانش را می‌توان در سه مقوله بررسی نمود (کرمی پور، داوری، ۱۳۸۵).۱٫ نظریه‌ای که دانش را به عنوان رشته‌ای به حساب می‌آورد که همراه با تکنولوژی و اطلاعات به سوی هدفی در حرکت …

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و سازمانی …

این دسته از مشتریان را می توان در قابل رویکرد بازاریابی مشترک نیز قرار داد و با مشارکت آن‌ها به ارائه خدمات آتی و تدوین راهبردهای مناسب بانک پرداخت. ۲-۶-۵- رویکردهای وفاداری اگرچه در نوشتارهای …