دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی …

اطلاع رسانی در خصوص خدمات متنوع بانک همراه با بیان مزیت های آن‌ها برقراری رابطه و انجام مذاکرات مستمر و منسجم برای جذب آن‌ها در سطوح مختلف تمرکز بر فعالیت‌های تبلیغی ترغیبی جهت تشویق و …