مقاله علمی با منبع : روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب …

۳-۲-۲-۱-۴-۳- دیهی قتل خطاییمجلسی روایاتی در باب خون بهای مقتول در قتل خطایی نقل کرده است که با یکدیگر اختلاف دارند. امام (ع) در چندین روایت، دیه را هزار گوسفند قرار دادهاند: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ …