امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار- …

عوامل ذکر شده فوق به طور جداگانه و در قالب یک سیستم فراهم کنندۀ زمینه‌های رقابت پذیری شرکت‌هاست. بدیهی است شرکت‌ها در کشوری که سریع‌ترین امکان جهت توسعه تخصص گرایی را در کسب دانایی و …

جستجوی مقالات فارسی – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

(همان، ۳۰۵ ـ ۳۰۸)شعر بالا که به مناسبت ایام محرم سروده، اما سرودهی مذهبی خود را موقعیت خوبی دانسته که روزگار آن روز ایران را با واقعه کربلا و محرم برابر بداند. نبود رفاه و …

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- قسمت …

اهمیت اجتماعی و اقتصادی بهداشت روانی (سلامتروانی)طبق تعریف سازمان بهداشت، بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی بهداشت، تنها نبود بیماری …

بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا …

۲-۲-۴) دیدگاه های مختلف کیفیت زندگی کاریبا وجود گذشت چندین دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. مرور متون مرتبط …

نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۸

ارتباطات(تبادل اطلاعات و تشریفات اداری) نقش های تصمیم گیری(کارآفرین، رسیدگی کننده به اختلال، تخصیص دهنده منابع، مذاکره کننده) مهارت های مفهومی مدیریت منابع انسانی(ایجاد انگیزه، مدیریت تعارض، برقراری نظم، آموزش وپرداختن به امور کارکنان) شبکه …

پژوهش – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۱

عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادیعوامل محیطینمودار(۲-۱): درخت سلسله مراتبی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونیدر آمدهر فعالیّت در شهر، نیازمند مکان یا فضای خاصی است که می تواند در مختصّات یا …