پیشگیری از جرم -نقشه کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

پیشگیری از جرم در فرآیند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین …

دلایل بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه (در پروژه های ساختمانی)

دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیرقابل انکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ …

تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

در تمام چرخه حیات پروژه احتمال تغییر وجود دارد. همانطور که بیان شد فاز طراحی تفصیلی مستعدترین فاز برای تغییرات است و علت و منشاء اکثر تغییرات مربوط به این فاز است. چرخه عمر پروژه …

عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری -برات

عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از: این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود و قابل معامله و نقل و انتقال …

قاعده اتلاف و قاعده لاضرر

  قاعده لاضرر قاعده نفی ضرر یا قاعده لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی و از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه‌های …