پایان نامه : اختلال اضطراب منتشر – اختلال وحشت زدگی – اضطراب به عنوان صفت (T)

اضطراب منتشر مداوم و حداقل به مدت یک ماه است. هرچند که گاهی سالها دوام پیدا می کند. در این اختلال، بیمار معمولاً ترکیبی از […]

پایان نامه : اختلال اضطراب منتشر – اختلال وحشت زدگی – اضطراب به عنوان صفت (T) Read More

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از نظر زیونتس

استقلال حرفه‌ای اخلاق علمی   خود فهمی حرفه‌ای   عینیت گرایی، بی‌طرفی و عدم جانبداری   فراتر رفتن از مفهوم معیشتی ۱- استقلال حرفه‌ای اخلاق […]

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از نظر زیونتس Read More