تحقیق – بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان- …

جو سازمانی از عملیات روزمره سازمانی که برای خود سازمان و اعضای آن مهم است به دست میآید.جو سازمانی بر رفتار و نگرش اعضاء تأثیر میگذارد (دشمنزیادی، ۱۳۷۴).۲-۲- عوامل موثر بر جو سازمانیساختار، فناوری، محیط …

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی- قسمت ۸

۱ـ۱ـ۲ـ۲ مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی»کنوانسیون لاهه – ویزبی در خصوص اینکه اگر متصدی قراردادی، تمام یا بخشی از حمل را به دیگری واگذار نماید، چه کسی مسئول خواهد …

طرح-دعاوی-زیست-محیطی-عیله-دولت-در-حقوق-ایران-و-حقوق-بین-الملل- قسمت ۶- قسمت 2

۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷   دولت های عضو این کنوانسیون از جمله ایران با آگاهی از این واقعیت که لاشه کشتی ها در صورت عدم انتقال ممکن …

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی …

در سال ۱۸۹۷ نام بخش کتابخانه های دانشگاهی به ” بخش کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ” تغییر یافت.این بخش در قرن بیستم برای برنامه ریزی نشست ها دست به انتخاب افرادی می زد تا …

تحقیق – بررسی رابطه بین جو سازمانی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی گاز کاشان- …

جو سازمانی از عملیات روزمره سازمانی که برای خود سازمان و اعضای آن مهم است به دست میآید.جو سازمانی بر رفتار و نگرش اعضاء تأثیر میگذارد (دشمنزیادی، ۱۳۷۴).۲-۲- عوامل موثر بر جو سازمانیساختار، فناوری، محیط …

تحقیق – بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر …

۲۲-۶-۱۰ خبرنویسی برای رادیو و تلویزیونباید توجه داشت که خبرنویسی برای رادیو و تلویزیون، با خبرنویسی برای رسانه‌های نوشتاری، تفاوت‌هایی دارد؛ زیرا گفتارهای رادیو و تلویزیونی برای گفتن و شنیدن نوشته می‌شوند و متن‌های نوشتاری …

دسترسی متن کامل – تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۶

جدول ۴-۳۳- نتایج حاصل از برازش تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته ………………………………… ۹۰جدول ۴-۳۵- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع درجه دوم تعمیمیافته ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱جدول ۴-۳۶- نتایج حاصل از …

متن کامل – بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند- قسمت …

قلمرو تحقیق بررسی تأثیر وضعیت تقسیم سود شرکت‌ها بر معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ است.۱-۷ جامعه آماریالزامات قانونی موجود در شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق …

بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و هیجانی- قسمت ۳۹

E11a   ۰٫۴۹       E6c   ۰٫۳۸       E8c   ۰٫۳۶       E7b   ۰٫۳۴       روش تحلیل داده هابه منظور تحلیل داده ها (اطلاعات) و آزمون …