مقایسه-کارکردهای-اجرایی-در-کودکان-دارای-اختلال-نارسایی-توجهبیش-فعالی-با-سطوح-خلاقیت- قسمت ۴

ـ حافظه: بهره گیری از حافظه کاری و دستیابی به یادآوریـ کنش یا عمل[۹۳]: نظارت کردن و خود-نظم بخشیدن به عملاین کارکردها، که به طور کامل در همه زمانها برای هر کس عمل نمی کنند، …

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشــــــکده حقوقرشته حقــوق بین المـللموضــــــوعمطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)استاد راهنــمادکترسید محمود مجیدیاستادمشـــاوردکترعلیرضا حســـنینــــــگارششعبان خیبـریانتابستان ۱۳۹۲تقدیم به:ساحت مقدّس بقیـه الاعظم (عج)وپدرومادرموخانواده اموفرزندان …

ارزیابی و رتبه بندی کارایی نسبی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاDEA- قسمت ۱۵

نائین     ۲۴۴۲۴     ۱۷۲۳۷۲۸     ۶     ۸۹۷۳۲۱۸۰     ۸۱۴     ۷۲۸     ۲۲       ۲۲-     نجف آباد     ۲۰۶۱۱۴     …

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳

معاونت پژوهش و فناوریبنام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و …

بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامیواحد بین الملل انزلی گرایش حقوق جزا و جرم شناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Aموضوع:بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انساناستادراهنما:جناب آقای دکتر …

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار- قسمت ۳۵

۱۶     فعالیت­های آموزشی-ترویجی     ترتیبی     اسپیرمن     **۲۸۲/۰     ۰۰۱/۰       ۱۷     دانش فنی     ترتیبی     اسپیرمن     **۲۷۲/۰   …

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم۹۱- قسمت ۸- قسمت 2

درخواست دانش آموز از معلم برای توضیح مطالبی که باعث عملکرد اشتباهات آنها شده است   درخواست دانش آموز از معلم درباره ارتباط بازخوردها با اهداف تعیین شده   فرصت دادن به دانش آموز ان …

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت- قسمت ۳

صعود از غار به سوی نور خورشیدبه نظر افلاطون آزادی اصیل رهایی از زنجیرها نیست بلکه بیرون آمدن از غار ورسیدن به نور روز است. به نور خورشید که چیزی کاملا متمایز از آتش دست …

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)- قسمت 42

تنگ بلور بردم تو را به خونه بردم دور سرت بگردم همش نگات می کردم-با عشق نگات می کردم کفشات و پات می کردم-شونه می کردم موهاتو میزدم بالا ابروهاتو-قربون صدقه اش می رفتم تا …