بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری- قسمت ۷

بنابراین امورمربوط به حمایت‌های تأمین‌اجتماعی وآموزش وپرورش جزوامورحاکمیتی می‌باشد.-سایرمواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی درقوانین عادی جزءاین امورقرارمیگیرد.گفتار دوم: امورتصدیمنظور از امورتصدی، اموری است که دولت در …

تحلیل و پیش¬بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی(مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)- قسمت 43

10   9   1391 17   9   1391 24   9   1391 1   10   1391 8   10   1391 14   10   1391 15   10   1391 …

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی- قسمت 3

S1 رفتاریm 2a 5a 4S1z+–m 2فیزیولوژیS2– تبدیل پاسخانتخاب موقعیتاصلاح موقعیتتمرکززداییتغییر شناختیفرونشانیارزیابی مجددارزیابی مجدد راهبرد پاسخ محورراهبردهای پیشایند محوربه صورت کلی ما می توانیم بین راهبردهای پیشایند- محور[122] و پاسخ­-محور[123] تنظیم هیجان تمایز قایل شویم. راهبردهای پیشایند-محور اشاره به راهبردهایی …

بررسی و مقایسه‌ی گرگین ایرانی و پیران ویسه ی تورانی در شاهنامه، بر اساس جنبه‌های «شخصیت پردازی»، «منظر قهرمان و ضد قهرمان» و «خاستگاه فکری و عملی «هردو از دیدگاه کنش‌های فردی و جمعی».

کد رهگیری ثبت پروپوزال:کد رهگیری ثبت پایان نامه:                کلیه امتیازهای این پایان نامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی ا ز …

رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد- قسمت ۴

در مطالعه سوم، ملیکی و المرزتبیین دیگری را در خصوص بروز همانندسازی قوی ملی مورد آزمایش قرار دادند، این آزمایش روی دانشجویان لهستانی انجام شد، با این هدف که بررسی کنند آیا دانشجویان دانشجویان لهستانی …

آراء و نوآوری‌ های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز- قسمت ۷

مناسب است اما، در استنتاج از حق اهتزاز پرچم     برخی داده‌های حسی صورتی هستند   که حق اهتزاز     برخی داده‌های حس رنگ مشخصی ازصورتی دارند   را حمل می‌کند، خطا می‌کند.اگر …

شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۴

به موجب این دیدگاه حق تعیین سرنوشت اختلاف فی ما بین اشخاص، از حقوق طبیعی آن‌ ها می‌باشد و شناسایی وجود آن حق غیر قابل انکاری تلقی شده است. طرفداران این نظریه با الهام گرفتن …

بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر میادین مشترک ایران- قسمت ۱۱- قسمت 2

نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:     سادگی و سازگاری با طبیعت امور و …

پایان نامه نهایی زواره قبادی- قسمت ۱۲

محمد جعفر محجوب معتقد است:«زبان ازرقی و نحوه ی بیان او با زبان عنصری اختلاف بسیار دارد. پایه ی این اختلاف در سبک و در تشبیهات ازرقی است. او برای بیان مقصود به تشبیهات توسل …