تعریف تاب‌آوری خانوادگی

تعریف تاب‌آوری خانوادگی در پژوهش‌های تاب‌آوری براهمیت منابع درونی و بیرونی خانواده به عنوان عواملی که می‌توانند باعث تسهیل سازگاری شوند تاکید شده است (مک کوبین و همکاران، ۱۹۹۸). بر اساس نظر ام-سی‌کابین[۱] (۱۹۸۸؛ نقل …

پایان نامه : سرسختی روان شناختی[۱]

سرسختی روان شناختی[۱] سرسختی روان شناختی یکی از مفاهیم مشترک با تاب‌آوری است. کوباسا [۲] (۱۹۷۹) در مطالعات اولیه خود سازه شخصیتی سرسختی روان شناختی را بر اساس یافته‌های جمع‌آوری شده از افرادی که با …

فروش پایان نامه روانشناسی : الگوهای تاب‌آوری

الگوهای تاب‌آوری ۲-۲-۲-۱- الگوی بلاک و بلاک[۱] در سال ۱۹۶۸ بلاک و بلاک (۲۰۰۶) به انجام مطالعه‌ای طولی از رشد شخصیت مبادرت کردند در این مطالعه بزرگ محققان برای اولین بار مدلی از جفت کردن …

پایان نامه رشته روانشناسی در مورد : نقش کاربردی تعهد زناشویی

  تعهد زناشویی نه فقط به عنوان وضعیتی ارزشمند بلکه به عنوان وضعیتی در نظر گرفته می‌شود که باید عملی شود اگرچه به ندرت به عنوان عملی ساده در نظر گرفته می‌شود. انجام‌پذیری به میزان …

پایان نامه روانشناسی با موضوع : تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی

تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی معیارهای تعهد در روانشناسی اجتماعی[۱] به ما در زمینه‌ی فهم عوامل موثر بر متعهد شدن افراد کمک می‌کند اما به ندرت بین تعهد بین فردی و تعهد زناشویی تمایز …

راهنمای پایان نامه درباره : تعریف نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی عشق :سه مولفه‌ی تشکیل دهنده‌ی عشق – تعهد زناشویی

نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی دو دسته نظریه و مدل در رابطه با تعهد زناشویی وجود دارد (عام و خاص). در این پژوهش فقط به نظریه‌های خاص اشاره می‌شود. ۲-۱-۴-۱- نظریه‌ها و مدل‌های …

راهنمای پایان نامه روانشناسی درباره : ابعاد تعهد زناشویی

ابعاد تعهد زناشویی ۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی[۱] است که عناوین مختلف از جمله: تعهد جاذبه (لوینگر، ۱۹۷۹)، تعهد عاطفی (نای[۲] و همکاران، ۱۹۷۳)، تعهد نسبت به همسر (آدامز و جونز، …

پایان نامه روانشناسی درباره : ظرفیت روان نمایشگری برای یکپارچه سازی با تجارب معنوی

ظرفیت روان نمایشگری برای یکپارچه سازی با تجارب معنوی مورنو در یک خانواده ی مذهبی بزرگ شده بود و در تمام عمر، گرایشات مذهبی و معنوی در اندیشه ها و نظریه پردازی های او دیده …

دانلود مقالات : تعهد زناشویی

تعهد زناشویی ۲-۱-۱- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی[۱] یکی از عوامل مهم در ماندگاری و حفظ ازدواج، احساس تعهد در زوجین است. عواملی که روانشناسی روابط نزدیک را تعریف می‌کند شامل: درگیری احساسی، تقسیم کردن …