مدیریت : انواع پرداخت‌های متغییرسازمانی

تسهیم سود غیرعملیاتی : شریک کردن کارکنان در سودهای حاصله از تحقق اهداف از قبل تعیین شده که به صورت زیر پرداخت می شه: ۱-به صورت برابر واسه همه اعضا ۲-به صورت درصدی از پرداخت پایه کارکنان ۳- به …

ضرورت بهره‌وری

کلید اصلی خوشبختی و کامیابی جوامع وابسته به بازدهی واحدهای تولیدکننده جنسا و خدمات یعنی سازمان ها و طرز کار اون ها مثل مؤسسه، شرکت، کارخانه، وزارتخانه، اداره، مغازه، مزرعه، مدرسه، بیمارستان، سربازخانه و … …

فروش مدیریت : عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

۲-۲۶-۱- عوامل خارجی یا غیرقابل کنترل یا عوامل برون سازمانی به عواملی گفته می شه که از خارج بر سازمان اثر می گذارن و تحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیستن. یعنی مدیریت سازمان قادر نیس در کوتاه مدت اون ها …

در مورد یادگیری سازمانی

موضوع یادگیری سازمانی در حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی مطرح شد. یادگیری افراد در درون سازمان رو یادگیری سازمانی می گن. یادگیری سازمانی واسه توصیف شکل های جور واجور خاصی از فعالیتهایی که در سازمان جریان …

در مورد ابعاد یادگیری سازمانی:

  ۲-۱-۱۰ مهارتای پنج گانه لازم واسه ایجاد یادگیری سازمانی:( سنگه،۱۹۹۲) مهارتای فردی: نشون دهنده سطح بالایی از حرفه ای بودن تو یه موضوع یا در بخش ای از مهارت ویزه س. مهارت فردی لازمه …