مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني ورشكستگي و دلایل مو اجه با آن -پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

دلایل مواجه با ورشکستگی

به طورکلی، شرکتها ممکن است به یکی از سه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی با شکست مواجه شوند. در شکست مالی، ضعف در ایفای تعهدات در زمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی را نشان می دهد معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه در گردش است. فقدان سرمایه در گردش، نشانه ای است که خود ناشی از علل دیگری مانند ساختار سرمایه ای ضعیف با استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و امثال این موارد است. معمولاً بین شکست به معنی اقتصادی و شکست مالی و اعتباری فرق گذاشته می شود. به طورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که در جای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظر قانون، عدم توانایی ایفای تعهدات در سررسید نیست. قوانین شکست را این طور تعریف می کنند که کل دارائیها برای پرداخت کل بدهیها کافی نباشد.

معمولاً دلایل مختلفی باعث بروز ورشکستگی می شود. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها، سوءمدیریت سازمانهاست. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثر بودن فعالیتهای فروش و هزینه تولید بالا، می تواند به تنهایی یا ترکیبی از آنها هشداری برای ورشکستگی شرکت باشند. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگر از دلایل ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات قیمت مواداولیه و شرایط اقتصادی بین المللی، از دلایل اقتصادی ورشکستگی سازمانهاست. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته و مرحله عمر سازمانها نیز از دیگر دلایل بروز ورشکستگی هستند.

 

 

3-3-2) پيش بيني ورشكستگي

پيش بيني عنصر كليدي در تصميم گيري مديريت است. اين عجيب نيست، زيرا اثر بخشي نهايي هر تصميم به نتايج واقعي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي دهند. توانايي پيش بيني جوانب غيرقابل كنترل اين وقايع قبل از انجام تصميم، انتخاب بهترين تصميم را تسهيل مي كند. اغلب تصميم را بصورت زير به پيش بیني مربوط مي كنند:

تصميم واقعي = تصميمي كه فرض مي كند پيش بيني صحيح است + ذخيره براي خطاي پيش بيني

بطور كلي هدف از پيش بيني، كاهش ريسك در تصميم گيري است و چون پيش بيني نمي تواند ريسك را به طور كامل حذف كند، ضروري است فرآيند تصميم گيري به طور صريح نتايج عدم اطمينان باقيمانده براي پيش بيني را در نظر بگيرد. سرمايه گذاران همواره مي خواهند با پيش بيني امكان ورشكستگي يك شركت از ريسك سوخت شدن اصل وفرع سرمايه خود جلوگيري نمايند. از اين رو، آنها در پي يافتن روش هايي هستند كه بتوانند بوسيله آن ورشكستگي مالي شركت ها را تخمين بزنند، زيرا در صورت ورشكستگي، قيمت سهام شركت ها به شدت كاهش مي يابد . پيش بيني ورشكستگي با استفاده از رو شهاي مختلفي صورت مي پذيرد، كه از ميان رو شهاي مزبور، روش تجزيه و تحليل نسبتها و روش تجزيه وتحليل ريسك بازار از اعتبار بيشتري برخوردار است. در روش تجزيه وتحليل ريسك بازار، احتمال وقوع ورشكستگي شركت از طريق تغييراتي كه در ريسك بازار (مثل واريانس نرخ بازده يك سهم و ريسك سيستماتيك) رخ مي دهد، تخمين زده مي شود. در روش تجزيه و تحليل نسبت ها، احتمال وقوع ورشكستگي بوسيله يك گروه از نسب تهاي مالي كه توسط صاحب نظران با هم تركيب شده اند تخمين زده مي شود.

 

 

تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[1] نشان داده می شود. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام[2]» و «قیمت پیشنهادی فروش سهام[3]» می باشد. قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته می شود که سرمایه گذار یا بازارگردان[4] برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می کند. قیمت پیشنهادی فروش سهام نیز به قیمتی گفته می شود که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می کند. معامله بر اساس اطلاعات نهانی به دلیل افزایش هزینه های معامله سبب افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می شود. این اختلاف قیمت بیانگر قیمت مستقیم و بی واسطه بوده و شاخصی از هزینه  داد و ستد و عدم نقدینگی بازار می باشد. قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد که این خود از وجود اطلاعات محرمانه ناشی می شود. هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت های پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. بر عکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد (قائمی و وطن پرست، 1384).

[1] – Bid-Ask Spread

[2] – Bid Price

[3] – Ask Price

[4] – Market Maker

دانلود پایان نامه
92