۶٫۳

۹٫۹

۱۱٫۶

۹٫۹

بانک توسعه تعاون

۱۳٫۱

۸٫۰

۷٫۵

۸٫۱

۵٫۲

مأخذ: اطلاعات اخذ شده از دفتر آمار و بررسی های اقتصادی-بانک مرکزی ج.ا.ا .

نمودار ۳-۱۱: مقایسه متوسط نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

۳-۱۴-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

همانطور که در جدول(۳-۱۲) مشاهده می گردد، بانک های توسعه صادرات، تجارت و سامان به ترتیب با ۳۴٫۱ ، ۲۴٫۸ و ۲۳٫۲ درصد بیشترین و بانک های مسکن، شهر و قرض الحسنه مهر به ترتیب با ۴٫۵ ، ۴٫۳ و ۱٫۰ درصد کمترین میزان شاخص ورشکستگی را به خود اختصاص داده اند. شایان ذکر است، مشاهده جدول(۳-۱۲) نشان می دهد که شاخص ورشکستگی بانک سامان در سال ۸۹ به ۹۰ رشد قابل توجهی داشته است که از دلایل آن می توان به نوسانات ارزی اشاره داشت که بخش اعظمی از فعالیت های این بانک را به خود اختصاص می دهد بطوریکه درحدود ۸۰درصد ارز موردنیاز بخش دارویی کشور از طریق این بانک تأمین می شود. شایان ذکر است، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی، متوسط شاخص ورشکستگی در جهان ۳ تا ۴ درصد است، حال آنکه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب در این مطالعه ۱۴٫۸ درصد است که مسئولین و متصدیان امر در این خصوص باید اقدامات لازم را مبذول فرمایند از راهکارهای پیشنهادی در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
اعلام رسمی از سوی دولت محترم از طریق رسانه‌ها مبنی بر اینکه اشخاص بدهکار به شبکه بانکی از بابت تسهیلات تکلیفی، اشتغال‌زایی، مقاوم‌سازی، زودبازده و… جهت بهره‌مندی از طرح‌های آتی دولت، نسبت به پرداخت و تسویه بدهی خود اقدام نمایند؛
استفاده از نفوذ کلام و مقبولیت برخی افراد خوش نام و معتمد به اقتضای محل و مکان؛
لزوم احساس وظیفه جدی و مسئول بودن ریاست وقت شعبه در قبال تسهیلات معوق؛
فرهنگ‌سازی از طریق تولید و ساخت برنامه‌های تبلیغاتی مبنی بر اینکه پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان یک  وظیفه شرعی و اخلاقی می باشد؛
تدوین قانونی محکم و قابل اجرا از سوی نمایندگان مجلس در راستای برخورد جدی با بدهکاران دانه درشت و اعمال محدودیت فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی اینگونه اشخاص.

جدول ۳-۱۲ : مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ «برحسب درصد»

سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ متوسط طی
دوره ۹۱-۱۳۸۵