مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان “مزایای بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

مزایای بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیکی را می توان از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات مختلف بانکی را نام برد. از دیدگاه مؤسسات ملّی، می توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل اشاره کرد. [سید جوادین، سقطچی، 1385].

البته مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز مورد بررسی قرار داد. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه

مدت (کمتر از یک سال) هستند. در میان مدت (کمتر از 18 ماه)، مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه سازی کانال های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها. [سید جوادین، سقطچی، 1385].

کاهش هزینه های پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در بلند مدت هستند. برای توسعه و ترویج بانکداری الکترونیک، توجه به برخی از فعالیت ها و سرعت بخشیدن به آنها می تواند در کوتاه نمودن این مسیر، مؤثر واقع شود. همچنین ترویج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه های همگانی و تابلوهای تبلیغاتی، همراه با ایجاد نگرش کلان در میان تصمیم گیران، برنامه ریزان و دست اندرکاران این فعالیت باید در دستور کار واقع شود. [سید جوادین، سقطچی، 1385].

مزایای بانکداری الکترونیک را نیز می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد:

  • مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان:
  • صرفه جویی در هزینه ها
  • صرفه جویی در زمان
  • دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی [بخشعلی و همکاران، 1385، ص20].
  • مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها:

اصولاً بانکداری الکترونیک مزیت های زیادی برای بانک ها دارد. طبق تحقیقات انجام شده این مزایا به شرح ذیل عنوان گردیده است:

  • تمرکز بر کانال های توزیع جدید
  • ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان
  • استفاده از استراتژی های تجارت الکترونیکی [بخشعلی و همکاران، 1385، ص23].

2-1-7) مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک

در جدول 2-1، ویژگی های بانکداری نوین (الکترونیک) در مقابل بانکداری سنتّی مورد مقایسه قرار گرفته است. [حسنی و همکاران، 1387].

 

 

 

 

 

 

جدول 2-1) مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتّی [حسنی و همکاران، 1387].

بانکداری الکترونیکی بانکداری سنتّی
بازار نامحدود از نظر مکانی بازار محدود
رقابت نام های تجاری رقابت بین بانک ها
ارائه خدمات گسترده ارائه خدمات محدود
ارائه خدمات متنوع براساس نیازها و سفارش مشتری و نوآوری ارائه خدمات به یک شکل خاص
بانک های چند منظوره مجهز به امکانات الکترونیکی متکّی به شعب
تمرکز بر هزینه و رشد درآمد تمرکز بر هزینه
کسب درآمد از طریق کارمزد کسب درآمد از طریق حاشیه سود
از نظر زمانی نامحدود و 24 ساعته در قید ساعات اداری
وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانک ها نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی
کاهش حجم کاغذ و نیروی انسانی به دلیل استفاده از رایانه نیازمند تعداد زیادی نیروی انسانی به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ
دانلود پایان نامه
92