مقالات و پایان نامه ها

هوش هیجانی و رهبری،پایان نامه استرس شغلی

دانلود پایان نامه

 

هوش هیجانی و رهبری تحول­گرا

رهبری فرایندی از تعاملات اجتماعی است؛ آن جایی که رهبران قادر هستند در رفتار پیروان خود نفوذ کنند، قویاً می­توانند نتایج عملکرد را تحت کنترل درآورند. رهبری ذاتاً یک فرایند عاطفی است، که به موجب آن رهبران حالات عاطفی زیر دستان خویش را  شناسایی کرده، موجب شکل­گیری هیجانات در آنان می­شوند و سپس سعی می کنند تا حالات عاطفی پیروانشان را به طور صحیحی اداره کنند. هوش هیجانی یک عامل کلیدی برای افرادی است که از لحاظ اجتماعی اثربخش هستند. هوش هیجانی در موضوع رهبری به عنوان یک عامل تعیین کننده در رهبری اثربخش است(Kerrt et al , 2013).

هوش هیجانی یک رهبر، عامل ایجاد یک فرهنگ یا محیط کاری خاص است. تحقیقات گلمن و همکاران[1] نشان می­دهد که سطوح بالایی از هوش هیجانی، فضایی بوجود می­آورد که در آن مشارکت اطلاعاتی، اعتماد، ریسک­پذیری سالم و یادگیری نقش می­گیرند. برعکس هوش هیجانی کم، جوّی سرشار از بیم و اضطراب ایجاد می­کند. از آنجا که کارکنان عصبی یا وحشت زده، در کوتاه مدت می­توانند بهره­وری بالایی داشته باشند، سازمان­های آن­ها ممکن است نتایج و بازدهی خوبی کسب کنند، اما این نتایج و بازدهی ها دوام چندانی نخواهد یافت(یعقوبی و همکاران، 1392). این مسأله سال­ها فکر محققان را به خود مشغول کرده است که چه چیزی باعث می­شود افرادی خاص، سبک رهبری تحول­آفرین را انتخاب کنند و چه چیزی باعث می­شود برخی از رهبران مؤثرتر از دیگران باشند(Judge, 2011). اخیراً رهبری تحول­آفرین با مفهوم هوش برخی از رهبران مؤثرتر از دیگران باشند پیوند خورده است و مطالعات گوناگون نشان می­دهند که رهبری تحول­آفرین بطور ذاتی با هوش هیجانی در ارتباط است. اشکانسی و تس بیان  کردند که رهبران تحول­آفرین نیازمند سطح بالایی از هوش اشکانسی و تس هستند و پیشنهاد کردند که این بینش در ارتباط بین عملکرد–رهبری در نظر گرفته شود(Ashkanasy – Tse, 2012). جورج استدلال می­کند، رهبرانی که از لحاظ عاطفی هوشمند هستند می­توانند اثربخشی را در تمام سطوح سازمان­ها ارتقا دهند. هوش هیجانی یک رهبر نقش مهمی را در کیفیت و اثربخشی تعاملات اجتماعی وی با سایر افراد ایفا می­کند(Kuppers et al , 2013).

[1] -Golman et al

دانلود پایان نامه
92