ارتباطات
(تبادل اطلاعات و تشریفات اداری)

نقش های تصمیم گیری
(کارآفرین، رسیدگی کننده به اختلال، تخصیص دهنده منابع، مذاکره کننده)

مهارت های مفهومی

مدیریت منابع انسانی
(ایجاد انگیزه، مدیریت تعارض، برقراری نظم، آموزش وپرداختن به امور کارکنان)

شبکه سازی
(فعالیت های اجتماعی، سیاسی کاری و تعامل با افراد بیرونی)

در تمام بررسی های انجام شده از نقش ها، مهارت‎ها و فعالیت های مدیران، این نکته برجسته است که همه آن ها برای مدیریت انسان ها، اهمیت ویژه ای قائل شده اند (جدول ۲-۱). به عبارتی افرادی که دارای مهارت های انسانی هستند و می‎توانند از عهده نقش های بین فردی برآیند، غالباً افرادی هستند که در برقراری ارتباط با دیگران و شبکه سازی، مشکلی ندارند، توانایی رفع اختلافات و تعارضات را دارند، نیازهای دیگران را درک می کنند و مهارت کافی برای تفویض اختیار و انگیزه دادن را دارا هستند؛ پس خواه نام آن را “مهارت انسانی”، “نقش بین فردی” و یا “فعالیت شبکه سازی و ارتباطات” بگذاریم، چیزی که اهمیت دارد این است: به عنوان یک مدیر برای موفقیت باید مهارت‎های انسانی را در خود پرورش دهیم.
۳-۲- صفات و خصوصیات فرماندهان و مدیران از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)
حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به واسطه دیدگاه عمیق خویش، نکات و اشاراتی بسیار ارزشمند در برخورد با موقعیت های مختلف بیان می فرمودند. در زمینه صفات و ویژگی های فرماندهان و مدیران نیز در دیدارهای مختلفی که با فرماندهان نظامی داشتند و یا در دیدارهای مردمی، به نکاتی اشاره فرموده اند که در خصوص فرماندهان و مدیران جامعه اسلامی بسیار مهم و کلیدی می باشد. ایشان به دلیل بینش و نگرش الهی که به موضوعات مختلف و خصوصاً در امور حکومتی داشتند، ریزترین نکات را به مسئولان امر گوشزد کرده و آنها را به برخورداری از صفات و ویژگی های متصف به اسلام و قرآن نصیحت می فرمودند. در این قسمت یک سری از این نکات که در لابلای فرمایشات آن بزرگوار اشاره شده است، بیان می‎شود. در بین سخنان گرانقدر امام یک سری از نکات مهم و کلیدی انتخاب شده و در ابتدای هر بخش آورده شده و سپس جملات گرانقدر حضرت امام در پی آن آورده شده است. در بعضی موارد حضرت امام در لابلای سخنان خود به چندین مورد اشاره فرموده اند که این موارد در جدول انتهایی بحث به صورت مجزا و به عنوان صفات و خصوصیات فرماندهان و مدیران از دیدگاه امام خمینی (قدس سره) اشاره شده است.
۴-۲- صفات و ارزش های سفارش شده برای فرماندهان و مدیران از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)
جدول ۲ -۲- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی

صفات و خصوصیات فرماندهان و مدیران از دیدگاه امام خمینی
۱) حشر و نشر با فقرا و مستمندان
۲) حسن سابقه و اصالت خانوادگی
۳) شجاعت در حل مسائل
۴) عالم
۵) آمادگی همیشگی و عدم غفلت
۶) برخورد جدی با هرگونه تخلف
۷) حفظ انسجام و نظم
۸) اطاعت از فرماندهان
۹) دلجویی از زیردستان
۱۰) عدم یاس و تزلزل و سستی
۱۱) پرهیز از خلاف و تند روی در سپاه
۱۲) روحیه بزرگ
۱۳) قلوب سرشار از ایمان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.