استقلال (Independent)
هدف گرا (Goal- Oriented)
مرکز کنترل داخلی (Enternal Locud of control)
عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع (Positive Reaction to set back)
توانایی به ایجاد ارتباطات (Ablility Communication)
توفیق طلبی (need for Achievement)
تمایل به مس‍ئولیت پذیری (Desir for Responsibility) (جلال همتی ,۱۳۸۸ ,۲۰)
۲-۲-۴-۲٫ ویژگی های رفتاری کارآفرین ها
برخلاف رویکرد روان شناسی که بر ویژگی های شخصیتی کارآفرین تأکید دارد، ویژگی های رفتاری بر فعالیت های کارآفرین تأکید دارد. در این دیدگاه، ویژگی های شخصیتی کارآفرین، تابع رفتار اوست و در پاسخ به این سؤال که «کسب و کار جدید چگونه به وجود می آید؟» علاوه بر ویژگی های شخصیتی که در رویکرد ویژگی ها مورد تأکید است، به عوامل محیطی و ویژگی های رفتاری فرد، همچون تجارب و سوابق شخصی و فردی (ویژگی های جمعیت شناختی) نیز توجه می شود.
ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) ویژگی های مرتبط با سابقه و پیشینه
ب) ویژگی های تجربی
الف) ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه
در مورد ارتباط بین ویژگیهای مرتبط با سابقه ی فردی و تصمصم به کارآفرین شدن , مطالعات متعددی صورت گرفته است. برخی زمینه های مهمی که بررسی می شوند , عبارت اند از: سن, شرایط زندگی در دوران زندگی, سال ازدواج , تعداد مشاغل قبلی, عضویت در سازمان های حرفه ای و تجاری در حاشیه قرار گرفتن (در جامعه) به دلایل جسمانی و اجتماعی , سال های آموزشی رسمی , حمایتهای جانبی از سوی خانواده یا مدیران قبلی و اعتقاد به اخلاقیات و وجدان کاری. (دکتر محمود احمدپور داریانی- دکتر سید محمد مقیمی,۱۳۸۵: ۷۰-۷۱)
ب) ویژگی های تجربی
این ویژگی ها می توانند تأثیر به سزایی در تصمیم فرد برای کارآفرین شدن داشته باشند. برای مثال، از جمله ی این ویژگی ها می توان داشتن تجربه ی کاری در حرفه ای را نام برد که کارآفرین مستقلاً آن را دنبال می کند. از جمله عوامل دیگری که از تجارب فرد ناشی می شود، می توان به همنشینی شخص با افرادی اشاره کرد که می توانند تأثیر به سزایی در تصمیم وی به کارآفرین شدن داشته باشد. به این عوامل، «الگوی نقش» گفته می شود. نا رضایتی از شغل یا اخراج از کار نیز از عوامل تجربی اند که می توانند تأثیر زیادی بر تصمیم فرد برای کارآفرین شدن داشته باشند.(دکتر محمود احمدپور داریانی- دکتر سید محمد مقیمی,۱۳۸۵: ۷۳-۷۴)
۲-۲-۵٫ اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی
اقتصاد جهانی در حال ایجاد تغییراتی بنیادی و اساسی برای سازمان ها و صنایع در سرتا سر جهان است. این تغییرات، شرکت های تجاری را ملزم می سازد تا به طور دقیق هدف خود را بررسی کرده، توجه فراوانی به انتخاب و دنبال کردن راهبردهایی داشته باشند که منتهی به سطوحی از موفقیت با احتمال موفقیت بالا برای بسیاری از افراد ذینفع شود. قرن جدید شاهد تأکید شرکت ها بر نوآوری است. این تأکید جدید بر اندیشه کارآفرینی در اثنای اقتصاد کارآفرینی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توسعه یافت. پیتر دراکر[۳]، کارشناس مشهور در امر مدیریت، چهار توسعه اصلی دخیل در پیدایش این اقتصاد را توضیح می دهد.
تکامل سریع علم و فن آوری، استفاده از حرکت های کارآفرینی با فن آوری بالا را غنا بخشید.
تمایلات جمعیتی، نظیر خانواده های دو شغلی، ادامه تحصیل بزرگسالان، و بالارفتن میانگین سن جمعیت باعث شد تا پروژه های اقتصادی جدیدی پا بگیرد.
بازار سرمایه گذاری به یک مکانیزم تأمین مالی برای فعالیت های کارآفرینی تبدیل شد.
صنایع آمریکا رفته رفته فرا گرفت، چگونه کارآفرینی را اداره کند.
شین[۴] مطالعه کارآفرینی را بنا به دلایل زیر حائز اهمیت می داند.
کارآفرینی منجر به نوآوری و تغییر فنی می شود و از این رو رشد اقتصادی را ایجاد می نماید.
کارآفرینی فرآیندی است که بدان وسیله عرضه و تقاضا برابر می شود.
کارآفرینی فرآیند مهمی است که بدان وسیله دانش جدید تبدیل به کالا و خدمات می شود.
کارآفرینی به یک حرفه مهم تبدیل شده است و لازم است نقش آن را در توسعه سرمایه انسانی و هوشمند بشناسیم (Shinn, 2002,259) نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی منحصر به افزایش بازده و درآمد سرانه نیست، بلکه شامل پایه گذاری و آغاز تغییرات ساختاری در فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. این تحول با رشد و افزایش بازده همراه است کارآفرینان در اجتماع تأثیرات شگرفی بر جای می گذارند، ماکس وبر[۵] جامعه شناس آلمانی اولین فردی بوده است که در این حوزه علمی به کارآفرینی توجه کرده است، او کارآفرینی را فرآیندی اجتماعی که در آن کارآفرین با اشتیاق و پشتکار در کار، خویشتن خویش را پیدا می کند و از بند عادات و سنت ها مرسوم رها می شود تعریف می کند. او معتقد است که فرهنگ کارآفرین در سطح تعاملی انسان ها با یکدیگر شکل می گیرد. و شخصیت، ارزش ها، نگرش ها و باورهای فرد نسبت به کارآفرینی تحت تأثیر تعامل وی با سایر جامعه شکل گرفته و تکامل می یابد, توجه عمومی در محیط های تجاری امروزی بر کوتاه سازی چرخه زندگی تجاری و محیطی است، در نتیجه، جریانات سود آوری آینده از عملیات جاری نامطمئن هستند و فعالیت های تجاری نیاز دارند تا در جستجوی دائمی برای فرصت های جدید باشند. بنابراین آن ها می توانند از به کار گیری گرایش استراتژیک کارآفرینی سود ببرند، گرایش استراتژیک شامل اراده برای خلاقیت است، تا دوباره جوانی را به بازار ارائه دهد، قبول مخاطرات، تا تولیدات،‌ خدمات
و بازارهای نامطمئن را امتحان کند و از رقبای خود جهت دستیابی به فرصت های بازاری جدید فعال تر باشد. در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند.
با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد، برخی عقیده دارند که «بازارهای جهانی از آن شرکت های است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند و برای گسترش سرمایه های فکری خود در حد کلان سرمایه گذاری می کنند، در بالندگی فردی پر تلاشند و در خط مشی گذاری، شرایط محیطی را مدنظر قرار می دهند» بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ای واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت شده که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه تبدیل شده است. (جلال همتی ,۱۳۸۸ :۳۸)
به گفته دیگر تحولات و دگرگونی های نظام اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر، ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم و تکنولوژی دارد که این به نوبه خود به تغییر در علائق و ذائقه ها منجر شده است. بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند از این رو، تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد. برای نیل به این هدف، سیاستمداران به کمک مدیران، اقتصادآنان و کارگزاران به دنبال الگویی هستند که نقش کارآفرینی را در توسعه همه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت می نماید. در واقع، امروزه از نقش کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی و به عنوان نقش های قهرمان توسعه صنعتی و محرک و مشوق سرمایه گذاری و عامل اصلی انتقال تکنولوژی و عامل رفع خلل و تنگناهای بازار، عامل اصلی ایجاد اشتغال یاد می گردد.
در کشور ما اکنون، به رغم داشتن جمعیتی هوشمند و متعهد و نیز برخورداری از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح پایین است، شمار قابل توجه از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده از امکانات اشتغال بی بهره اند و بر اولویت ایجاد کار در دیگر فعالیت های دولتی در سطح گوناگون تأکید می شود. افزون بر این بسیاری از شرکت ها، به سبب بهره وری اندک، فقدان تقاضا و غیره در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شده اند و امکانات رقابتی کشور هم در بازارهای جهانی اندک است؛ از این رو توسعه کارآفرینی بسیار ضروری است. (جلال همتی ,۱۳۸۸ :۴۵-۴۶)
۲-۲-۶٫ انواع وظایف واقعی کارآفرینی
پس از ترکیب وظایف با انواع یادگیری، اکنون به بررسی چهار وظیفه کارآفرینی خواهیم پرداخت. این چهار وظیفه کارآفرینی می توان در تخصص های مختلف کارآفرینی به کار برد.
جان ماینر, یک روانشناس, مبنای تحقیق خود پیرامون کارآفرینان ایالت متحده را بر چهار وظیفه کارآفرینی قرار داده است:
پیشرفت فردی یا کارآفرینی مستقل: این امر به مفهوم فعالیت کردن به طور مستقل یا کارآفرینی فردی مدنظر ژوزف شوپیتر و دیوید مک کله لند است.
مدیر واقعی یا کارآفرین سازمانی: کارآفرین در یک سازمان فعالیت می کند و برای تأثیر گذاری بر دیگران داری تمایلاتی قوی است.
ایجاد کننده عقاید تخصصی و کارشناسی: کارآفرین از دانشی استفاده می نماید که اغلب توسط خودش ایجاد شده و انگیزه قوی برای استفاده از این دانش در روش های نوآورانه دارد. این نوع کارآفرینی زمانی کاربرد بیشتر دارد که دانش جدید در بخش های عملی و تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب، تنها خود ایجاد کننده دانش می تواند از این دانش جدید استفاده نماید. او انگیزه لازم برای دستیابی به دانش تلویحی را در اختیار دارد.
دستیابی پرسنل بخش فروش به سطحی از توانایی های ارتباطی فوق العاده: آن ها می تواند به سادگی وارد دنیای دیگر افراد شده و بنابراین در ارائه عقاید و کالاهای خود به دیگران از یک امتیاز رقابتی بهره ببرند.(دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر حسین صفرزاده ,۱۳۸۶ :۵۷۷-۵۷۸)
۲-۲-۷٫ انواع کارآفرینی
۲-۲-۷-۱٫ فردی
کارآفرینی مستقل
فرآیندی است که کارآفرین از ایده اولیه تا ارائه ی محصول خود به جامعه، کلیه فعالیت کارآفرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید، به طور مستقل طی می کند.
کارآفرینی سازمانی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.