* اندیس ۱ قبل از خصوصی سازی را نشان می دهد.
** اندیس۲ بعد از خصوصی سازی را نشان می دهد.
۲-۲-۲۱٫ کسب وکار چیست؟
‍‍»کسب وکار»[۳۷] یعنی چه؟ نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. دروا‍ژه نامه ی آکسفورد[۳۸] ، کسب وکار به معنی خرید و فروش تجارت آمده است.
در واژه نامه ی لانگ من[۳۹] ، کسب وکار به فعالیت پول درآوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می شود.
به زبان ساده، کسب و کار، عبارت است از حالتی از مشغولیت؛ و به طور عام، شامل فعالیت هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آن ها را به منظور کسب سود در بر می گیرد. اگر بعضی از تعاریف مهم کسب و کار را از قول متخصصان این رشته یاد کنیم، بهتر می توان به منظور کسب و کار درک کرد. (Khanka,2003,p.178).
بر طبق نظر «ارویک وهانت»[۴۰] ، کسب و کار عبارت است از هر نوع کاسبی که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود.
«پترسن و پلومن»[۴۱] ، بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت می گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است.
پروفسور «اون»[۴۲] ، کسب و کار را یک نوع کاسبی می داند که طی آن کالاها یا خدمات برای فروش و تولید و توزیع می شوند.
بنابراین با توجه به تعاریف یاد شده می توان دریافت که کسب و کار با خرید و فروش کالاها، تولید کالاها یا عرضه ی خدمات، به منظور بدست آوردن سود، سر و کار دارد.
با توجه به تعاریف یاد شده، ویژگی های کسب و کار، عبارت اند از:
فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش
معامله کالاها و خدمات
تکرار معاملات
انگیزه سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک اداره ی امور کسب و کار)
فعالیت توأم با ریسک. کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از این رو، همواره کسب و کار توأم با ریسک است.(دکتر محمود احمدپور داریانی – دکتر سیدمحمد مقیمی ,۱۳۸۵ :۲۳-۲۴)
۲-۲-۲۲٫ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک
با وجود امکان ورشکستگی در کسب و کارهای کوچک، افراد تمایل دارند برای خود کار کنند و شرکت های کوچک در حال رشدند. ایجاد شرکت های کوچک از جنبه های مختلف درارای مزیت اند، که به برخی از این موارد اشاره می شوند:
 
استقلال
بیشتر صاحبان کسب و کار کوچک از اینکه رئیس خودشان باشند، لذت می برند. آنان دوست دارند در انجام کارها،‌ دارای آزادی باشند. اگر چه اغلب همراه استقلال مقدار زیادی مسئولیت نیز وجود دارد، با این حال آنان تمایل به چنین وضعیتی دارند.
 
فرصت های مالی
دلیل مهم دیگری که افراد دوست دارند به سمت ایجاد کسب و کار کوچک بروند، فرصت مالی است. بیشتر صاحبان کسب و کار کوچک، نسبت به آنان که برای فرد دیگری کار می کنند، پول بیشتری را در شرکت به جریان می اندازند.
 
خدمت اجتماعی
بعضی اوقات یک فرد، تشخیص می دهد که کالا یا خدمت خاصی در دسترس نیست. اگر فرد به این باور دست یابد که جامعه برای چنین محصولی تقاضا دارد، او یک شرکت راه اندازی می کند تا چنین محصولی را فراهم کند.
 
امنیت شغلی
وقتی که فردی خودش صاحب کسب و کاری شود، از نظر امنیت شغلی تأمین خواهد شد و افراد می توانند تا زمانی که بخواهند کار کنند.
 
اشتغال خانوادگی
مزیت دیگر این است که فرصت برای اعضای خانواده فراهم می شود تا مکانی برای اشتغال بیابند. این امر، مزایای دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به روحیه ی بالاتر، اعتماد بیشتر و … اشاره کرد.
 
ایجاد چالش
تحقیقات نشان می دهد صاحبان کسب و کاری موفق بوده اند که یک شانس موفقیت و یک شانس شکست داشته اند که این باعث چالشی می شود که به آنان رضایت روانی می دهد. (دکتر محمود احمدپور داریانی – دکتر سیدمحمد مقیمی ,۱۳۸۵ ,۱۲۶-۱۲۷)
۲-۲-۲۳٫ چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه
صاحبنظران مختلف، مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کارهای کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کرده اند. به طور سنتی چرخه ی حیات این نوع کسب و کارها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد:
نمودار۲-۴- مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کار
مرحله ی ایجاد کسب و کار[۴۳] : مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه ی کسب و کار است. در مرحله آغازین، فرآیند کارآفرینانه و خلاقیت مورد نیاز است. برای انباشت و کسب منابع مالی و غیرمالی، به خلاقیت، ارزیابی و شبکه سازی نیاز است. هدف کلی، مأموریت و جهت کسب و کار در قالب استراتژی کارآفرینانه در این مرحله مشخص می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.