از دید براون (۲۰۰۹؛ به نقل از شری، ۲۰۱۲) ویژگی های سرسختی و روانشناسی  عبارتند از :

 

۱- حس کنجکاوی قابل توجه

 

توانایی شناختی برای پرس و جو .

 

 

پرورش کنجکاوی و ارزش دادن به آن .

 

افزایش دانش و معلومات .

 

پرس و جوی عمیق .

 

رشد خلاقیت

 

۲- تمایل به داشتن تجارب معنی دار .

 

درک تجربه

 

ارزش دادن به تجربه .

 

توانایی باز شناسی الگوی گشتالت .

 

تونایی نظم دادن به اهداف .

 

آسوده بودن و آرامش داشتن .

 

جرقه ذهنی پرس و جو .

 

۳- اعتقاد به مؤثر بودن آنچه که مورد تصور ذهنی قرار گرفته است .

 

اعتقاد به مؤثر بودن رفتار ها .

 

تجارب گذشته بتواند موجب پرورش این اعتقاد شود که شخص تونایی تأثیر گذاری دارد .

 

تمایز گذاری .

 

سرسختی و اصرار .

 

اعتقاد زیاد به خود .

 

تحقق امور مورد انتظار

 

دانش و معلومات لازم برای انتخاب کردن .

 

قدرت اداره کردن

 

دانش کنترل شخصی .

 

۴- انتظار این که تغییر امری طبیعی است و هر محرک با اهمیت می تواند موجب رشد و پیشرفت گردد (براون، ۲۰۰۳؛ به نقل از شری، ۲۰۱۲).

 

تجارب قبلی از تغییر مؤثر و کارآمد .

این را هم حتما بخوانید :
پایان نامه در مورد اختلال اضطراب اجتماعی

 

موافق تغییر (میزان تغییر اندک تا شدید) .

 

توانای شناختی برای پذیرش تغییر مهارت های اجتماعی برای دستیابی به حمایت و کمک .

 

محرک جویی .

 

تحمل بالا برای تغییر .

 

جستجو گر تغییر .

 

خود شکوفایی .

 

۵- ابراز وجود ، نیرومندی و پر انرژی بودن .

 

داشتن رفتار ابراز وجود قبلی که با ادراک موقعیت همراه بوده باشد .

 

توانمندی فیزیکی

 

کنترل شخصی

 

خود شکوفایی .

 

سرسختی روانی .

 

۶- توانایی استقامت و مقاومت .

 

توانمندی .

 

تجارب گذشته مثبت همراه با سرسختی روانی .

 

توانمندی ذهنی (آمادگی) .

 

توانایی مقابله با استرس .

 

دستیابی به هدف

 

این ویژگی های مختلف می توانند در سازگاری با وقایع استرس آور زندگی مفید باشند. منطق انتخاب این ویژگی ها ارزیابی های شناختی خوش بینانه ای است که می تواند علیرغم استرس آور بودن آنها باعث درک معنی داری و طبیعی ویژگی ها از سوی فرد شوند . با این وجود تصمیم گیری قاطعانه می تواند منجر به یکپارچگی آنان در تجارب آینده شود . به این ترتیب افراد سرسخت وقایع استرس آور را به وقایع قابل تحمل تر تبدیل می کنند( براون، ۲۰۰۵؛ به نقل از مادی[۱]، ۲۰۱۴).

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *