مقالات و پایان نامه ها

مدل پذیرش فناوری.پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه
  •  2

در سال 2000 مدل پذیرش فناوری 2 معرفی گردید. (Venkatesh & Davis, 2000) همچنین در پایان همان سال شاخص­های بیشتری برای تبیین سازه­ی سهولت درک شده معرفی گردید. که شامل خود­کارایی با کامپیوتر و تجهیزات است و لذت­بخشی استفاده از کامپیوتر و وجود احساس عصبی­شدن حین استفاده از کامپیوتر بود که برای کاربرانی که نخستین بار از سیستم­های خاصی استفاده می­کنند معرفی شد.

تحقیقات ثابت نمود که این متغییر­ها تا 60% قادر به تبیین سهولت هستند در این تحقیق عوامل که برای دفعات نخست و در مراحل اولیه ی استفاده مؤثر هستند را به چند دسته­ی ویژگی­های فردی و ویژگی­های موفقیتی تقسیم می­نماید. در سال 2003 مدل تئوری یکپارچه­ی پذیرش و بهره­گیری از فناوری معرفی شد. محققین در سال 2006 مدل توسعه­یافته­ای از پذیرش فناوری را توصیه نمودند. (Sun & Zhang, 2006) که ده فاکتور تعدیل کننده را شناسایی و در قالب سه گروه عوامل سازمانی (داوطلبی طبیعت  وظیفه و کسب و کار) عوامل مرتبط با فناوری (دشواری فناوری بهره­گیری فردی در برابر بهره­گیری گروهی هدف به­کارگیری فناوری کار­گرا بودن در برابر تجهیزات­گرا بودن آن) و شاخص­های فردی (ظرفیت های ذهنی – پیشینه ی فرهنگی – سن – جنس و تجربیات است) این متغییر­ها در کنار سازه­های اصلی، سهولت و سودمندی درک شده و هنجارهای اجتماعی مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

دانلود پایان نامه
92