مقالات و پایان نامه ها

– ماهیت سرمایه در گردش-پایان نامه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت

دانلود پایان نامه

– ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی­های جاری سرمایه­گذاری می­شود. اگر      بدهی­های جاری از دارایی­های جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست می­آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد ( نوو، 1390، 1).

 

2-16- منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارایی­های جاری یک شرکت از اقلام زیر تشکیل می­گردد: صندوق و بانک، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی، موجودی کالا و سایر دارایی­های جاری. بسیاری از دارایی­های جاری از محل بدهی­های جاری (مثل حساب­های پرداختنی، اسنادپرداختنی و وام­های کوتاه­مدت) تأمین مالی می­شوند. درعین حال برخی از شرکت­ها بخشی از دارایی­های جاری خود را از محل وام­های بلند­مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین می­کنند (همان منبع، 1).

2-17- فروش و سرمایه در گردش

فروش واقعی و پیش بینی­ شدۀ شرکت بر مقدار سرمایه در گردشی که شرکت به مصرف می­رساند (و مجبور است آن را تأمین کند) اثر بسیار شدیدی دارد. فروش شرکت بر حجم دارایی­های جاری و بدهی­های جاری اثر مستقیم دارد و باعث می­شود که این اقلام خود به خود افزایش یابند؛ برای مثال، خریدها به صورت موجودی کالا و حسابهای پرداختنی در می­­آیند، فروش باعث ایجاد وجه نقد و حسابهای دریافتنی می­گردد و تقاضاهای فصلی یا غیر منتظره، گهگاه باعث می­شوند که شرکت از وام­های کوتاه­مدت استفاده کند.

حدود تغییراتی که (بر اثر فروش) در حسابهای جاری شرکت خود به خود رخ می­دهد در صنایع مختلف متفاوت است. برای محاسبۀ آن در صنایع مختلف باید نسبت سرمایه در گردش خالص به فروش را محاسبه کرد. معمولاً این نسبت رقمی کمتر از 30/0 است. مقدار 30/0 یعنی برای یک ریال فروش 30/0 ریال سرمایه در گردش مورد نیاز است. این نسبت در بسیاری از شرکت­ها به بیش از 25/0 می­رسد؛ از آن جمله است: صنایع نساجی، تولید لباس، ماشین آلات، قطعات کامپیوتر و صنایع الکترونیک. بر عکس، در صنایع حمل و نقل زمینی، هوایی، تلفن و مواد غذایی، این نسبت به 10/0 یا کمتر می­رسد (همان منبع، 3).

2-18- استراتژی­های گوناگون و سیاست­های مطلوب

سیاست­ها و رویه­هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می­آورد مبتنی بر این فرض است که شرکت، برخی از تصمیمات اصلی را گرفته و آن­ها را به اجرا درآورده است. این تصمیمات شامل تعیین و انتخاب نوع کالا و خدمتی که باید عرضه شود و نحوۀ تأمین مالی (برای تهیه دارایی­های ثابت) شرکت است. این تصمیمات در فرآیند سودآوری شرکت (در بلند­مدت) نقشی اصلی و تعیین­کننده ایفا می­کنند و در مدیریت سرمایه در گردش، دو کاربرد بسیار مهم دارند. اول، کالاها یا خدماتی که با پیش­بینی فروش یا تولید ارائه می­گردد به مدیران سرمایه درگردش این امکان را می­دهد که سطوح دارایی­های جاری و بدهی­های جاری را تخمین بزنند. دوم، مدیران شرکت درصدد برمی­آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت (از مجرای افزایش قیمت سهام عادی) بیفزایند و این کار اصولاً از طریق افزایش قدرت نقدینگی شرکت (و حفظ این قدرت) انجام  می­شود. بنابراین، سیاست­های سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود و سهم تعیین نمی­شود، بلکه مدیران درصدد برمی­آیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایۀ آن اهداف سودآور شرکت را تأمین کنند (همان منبع، 5).

2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می­کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است (همان منبع، 6):

  1. سطوح واقعی و مطلوب دارایی­های جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش­بینی شده رخ می­دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می­شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی­های جاری، به صورت مستمر (روزانه)، تصمیماتی گرفته شود.
  2. شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی­های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته­اند تجدید نظر کنند، مثلاً اگر برای تأمین دارایی­های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه­مدت استفاده شده است، گرفتن وام­های اضافی و تمدید وام­هایی که به سر رسید می­رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.
  3. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می­شود باید مشخص شود. دارایی­های جاری حدود 75 درصد کل دارایی­های شرکت و بدهی­های جاری حدود 60 درصد ساختار سرمایه هستند.
  4. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.
دانلود پایان نامه
92