مقالات و پایان نامه ها

كارايي منابع مالي؛پایان نامه در مورد منابع مالی

دانلود پایان نامه

كارايي منابع مالي

كارايي منابع مالي در پاسخ به پرسش (آيا در منابع مالي اختصاص يافته كارايي اقتصادي وجود دارد؟ آيا ستانده نظام آموزشي كه براساس منابع مالي اختصاص يافته بين برنام هاي و منطقه اي كارايي لازم دارد؟) تعریف می شود.

در زمینه مباحث اقتصاد و مالیه آموزش، کارایی و برابری-عدالت، از مهم ترین مباحث هستند و در این زمینه مطالعات گسترده در بیشتر کشورها انجام شده است.

بهره گیری نامتناسب امکانات، «نا کارآمدی» را به ارمغان می آورد که این امر، کمبود منابع یا نیازهای مالی را تشدید خواهد کرد (نادری، 1389). از این گذشته تزریق منابع مالی بیشتر لزوماً به توسعه کمی و کیفی آموزش کمک نخواهد کرد.

در این پژوهش، تلاش می شود، تصویری اجمالی برای ارزیابی وضعیت کارآمدی «بهره مندی از امکانات و منابع» در آموزش و پرورش کشور و نیز نحوه توزیع آن ارائه شود.

 

2-2-4-3 توزيع منابع مالي

توزيع منابع مالي در پاسخ به این پرسش که آيا منابع مالي اختصاص يافته بين برنامه اي و بين منطقه اي به صورت عادلانه توزيع مي گردد؟ تعریف می شود. توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی و همچنین نابرابری در پیشرفت تحصیلی نیز دو موضوع جدی هستند که به بهره مندی مناسب همه اقشار و گروه ها از آموزش و پرورش آسیب می رسانند. عادلانه بودن توزیع امکانات آموزشی باید به گونه ای باشد که همه افراد در حد استحقاق (نه لزوماً برابر)، از آموزش مناسب بهره مند شوند و نبود یا کمبود امکانات آموزشی، نباید مانعی برای تحصیل افراد در هیچ نقطه ای از کشور بشود و امکانات باید در دسترس همه اقشار و گروه ها قرار گیرد (نادری، 1389).

یکی از اجزا و عوامل اصلی موفقیت هر برنامه، بخصوص برنامه های توسعه، استفاده مناسب و برخورداری از منابع و امکانات مالی است.تخصیص بهینه منابع مالی محدود در طول سال های برنامه به فعالیت های رقیب به گونه ای که اهداف برنامه ریزان در افق برنامه محقق و یا تا حد ممکن قابل دستیابی شود، از مسائل مهم و پیچیده در برنامه ریزی توسعه به شمار می رود.هر چه افق برنامه ریزی بلندتر و تعداد فعالیت های رقیب نیز بیشتر باشد، تخصیص بهینه منابع مالی دشوارتر می شود. تخصیص منابع مالی، غالبا در شکل بودجه های سالانه نمود می یابد. از این منظر، بودجه را می توان یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی و کنترل در کشور و یا سازمان ها تلقی کرد، به نحوی که تهیه دقیق آن می تواند در نیل کشور و یا سازمان به اهداف برنامه ای خود بسیار موثر باشد (احمدی و بهکیش، 1382).

 

2-2-4-4 اعتبارات دولتی(سرانه)

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشوداعتبارات هزينه سرانه مربوط به كودكستانها (آمادگي) و ساير واحدهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از روزانه، شبانه وشبانه روزي وابسته به خود در مركز و استانها را متناسب باتعداد دانش آموزان وشرايط محلي بطور سرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) اين قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود ويا ادارات كل آموزش و پرورش استانها منظور نمايد.

وجود اعتبار هزينه سرانه موضوع اين قانون براساس تحصيل اعتبار از طرف ديحسابان مربوط در اختيار ادارات آموزش و پرورش نواحي قرار خواهد گرفت وادارات آموزش و پرورش نواحي، اعتبارات مربوط به هر واحد آموزشي را به حساب دولتي همان واحد واريز و رسيد آن را به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.

 

2-2-4-5 کمک های بخش مردمی

در حال حاضر مشاركت به شكل هاي گوناگون در كشور ما انجام مي شود. از آن جمله، وقف، انجمن اوليا و مربيان، جهاد مدرسه‎سازي، خيرين مدرسه‎ساز، مدارس غيرانتفاعي، شوراهاي آموزش و پرورش، مشاركت‎هاي دستگاه هاي دولتي وغيردولتي در آموزش هاي فني و حرفه اي، شهردار مدرسه و

در این نوع مشارکت، در عرصه های گوناگون مادی و مالی مشارکت کنندگان فعال می شوند مثل مشارکت فکری یا مشارکت فکری و مالی. مشارکت کنندگان فکری برای بالا بردن تواناییهای عملی و علمی دانش آموزان و معلمان و دست اندرکاران با نهادهای آموزشی پیوند گسترده برقرار می کنند و در تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرا و به طور کلی در فرایند آموزشی و پرورشی مشارکت می کنند. (مویدی، 1383). در این مشارکت آگاهی و شناخت بنیاد مشارکت را تشکیل می دهد. مشارکت مالی برایند و نتیجه‎ی مشارکت فکری می تواند باشد. مشارکت یک امر ذهنی است.

 

2-2-4-6 کمک های بخش دولتی

وجوهی است که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار می گیرد. پر داخت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. (صدری، 1383) کمک های که از طریق نمایندگان مجلس و شهرداری و…  با تقاضای مدیران مدارس و پیگیریهای انان بابت خرید امکانات اموزشی و لپ تاب و دستگاه تکثیرو لوازم ورزشی و کمک هایی بابت روز معلم  به همکاران و دانش اموزان بی بظاعت و … کمک می‎شود.

 

دانلود پایان نامه
92