– استفاده از روش‌های رتبه‌بندی کامل به جای رتبه‌بندی جزئی
– تغییر فرض” کاملاً جبرانی” به “تا حدودی جبرانی”

۲٫۳

با توجه به این‌که فرض مسئله شما آن است که مشخصه‌های مسئله از نوع غیرجبرانی هستند، لذا پیشنهاد می‌شود از مدل‌های غیرجبرانی که در ادبیات موضوع وجود دارد، استفاده شود. همچنین در صورتی که فرض مسئله شما به صورت “کمی جبرانی” قابل تغییر باشد، امکان دستیابی به یک روش مناسب از مجموعه روش‌های موجود در این سیستم، وجود دارد.

۱٫۱٫۲٫۲

در هر یک از دو حالت زیر شما می‌توانید به یک روش معتبر از مجموعه روش‌های موجود در این سیستم دست یابید:
– تامین داده‌های عملکردی به صورت امتیازدهی مستقیم و یا امتیازدهی نسبی(مقایسه‌ای)
– تغییر فرض” کاملاً جبرانی” به “تا حدودی جبرانی”

۱٫۳٫۱٫۱

علاوه بر روش پیشنهادی، می‌توان از روش‌های غیرجبرانی با درنظر گرفتن مقداری انعطاف نیز استفاده نمود.

۲٫۲٫۱٫۱

برای دستیابی به یک روش مناسب پیشنهاد می‌شود از روش‌های رتبه‌بندی کامل به جای رتبه‌بندی جزئی استفاده نمائید.

۱٫۱٫۱٫۱٫۱
۱٫۱٫۱٫۲٫۱
۱٫۱٫۱٫۲٫۲
۱٫۱٫۱٫۱٫۲٫۱
۱٫۱٫۱٫۱٫۲٫۲

از آنجا که روش پیشنهادی، بر این فرض استوار است که داده‌های مسئله دقیق هستند، لذا می‌بایست حتی‌الامکان سعی شود داده‌های عملکردی دقیقی برای آن فراهم نمود. هر چه این داده‌ها دقیق‌تر باشد استفاده از روش پیشنهادی دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.

حل یک مثال نمونه

در این بخش با بررسی یک کاربرد واقعی از تصمیم‌گیری چندمعیاره، سعی می‌گردد که نحوه انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره توسط سیستم خبره طراحی شده در این تحقیق تشریح گردد. مسئله موردنظر در خصوص مکان‌یابی دفع زباله‌های هسته‌ای است. این مسئله تصمیم‌گیری را رالف کینی[۱۹۱] در سال ۱۹۸۹ در کنفرانس برنامه‌ریزی چندهدفه که در بانکوک برگزار گردید، به شرح زیر ارائه نموده است[۷۸]:
وزارت انرژی آمریکا با مسئله مکان‌یابی دفع زباله‌های هسته‌ای مواجه گردیده است. این کار می‌تواند بین ۲۵ تا ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد. بدین منظور۱۲ موقعیت بالقوه انتخاب گردیده است. چهار معیار اصلی جهت ارزیابی این گزینه‌ها شناسایی شده که عبارت است از: هزینه‌های مرتبط، میزان مرگ و میر مورد انتظار، ریسک حوادث غیرمترقبه، و میزان تاثیر در بهبود زندگی. نتایج ارزیابی گزینه‌های بالقوه در چهار معیار مذکور در جدول ‏۴-۱۳ نشان داده شده است.
جدول ‏۴-۱۳٫ ماتریس تصمیم مسئله مکان‌یابی دفع زباله‌های هسته‌ای.

ردیف موقعیت‌ها هزینه(میلیارد) مرگ و میر(نفر) ریسک بهبود زندگی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.