در واقع عوامل حیاتی موفقیت نشان دهندهی فرصتهای طلایی مزیت رقابتی است و شرکتهایی که در تعداد خاصی از این عوامل تمرکز میکنند از یک موقعیت قوی در بازار برخوردار خواهند شد.
در نتیجه استفاده از یک یا چند عوامل کلیدی موفقیت در صنعت به عنوان زیربنای تلاش و استراتژی سازمان برای کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق برتر بودن دریک عامل خاص، یک رویکرد مثمر ثمر خواهد بود. (تامپسون و استریکلند، ۱۹۹۹، ص ۹۶)
تمام مدلهایی که در فوق به آنها اشاره شده است در جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت قابل استفاده میباشند، اما میزان اثربخشی هریک از آنها بسته به نوع صنعت و ویژگیهای آن متفاوت میباشد. در این پژوهش ما از مدل تامپسون و استریکلند استفاده کرده ایم، از آنجا که این مدل از زوایای متعددی صنعت را مورد بررسی قرار میدهد نسبت به سایر مدلها کاملتر بوده و پوشش مناسبتری را برای کار پژوهشی ما در بردارد و از طرفی دیگر این مدل از زوایایی به شناسایی عوامل حیاتی میپردازد که از سوی صنعت روانکارها داری اهمیت ویژه ای میباشد. این مدل عوامل موفقیت هر صنعتی را به ۷ گروه مجزا طبقه بندی نموده است. این عوامل در نمایشگر ۹-۲ به تفصیل نمایش داده شده است.
نمایشگر ۹-۲
عوامل حیاتی موفقیت
عوامل مرتبط با تکنولوژی
عوامل مرتبط با مهارت
عوامل مرتبط با بازاریابی
عوامل مرتبط با توزیع
عوامل مرتبط با تولید
دیگر انواع آن
عوامل مرتبط با توانایی سازمان
– توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوریها در فرایند تولید
– تجربه در فناوری مورد استفاده
– تجربه پژوهش علمی
– توانایی نوآوری در محصول
– توانایی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات و…
– داشتن تصویریا برند مناسب در میان مشتریان
– هزینه پایین در کلیه جوانب (نه فقط تولید)
– محل قرارگیری سازمان
– داشتن کارمندان مودب در تمام نقاط تماسی با مشتریان
– دسترسی به منابع مالی سرمایه ای
– حق اختراع انحصاری
– استعداد نیروی کار برتر
– چگونگی- آگاهی به کنترل کیفیت
– مهارت طراحی
– تخصص دریک تکنولوژی خاص
– توانایی ایجاد نوآوری در محصولات و بهبود محصولات
– توانایی ایجاد تغییر در محصولات قبلی از طریق R&D و ورود سریع به بازار
– تکنیک های ارزیابی صریح و سریع بازار
– خدمت مودبانه به مشتری
– انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهاتیا بازگشت سفارش)
– خط محصول و تنوع محصولات تولیدی
– بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب
– مهارتهای تجارت
– تبلیغات هوشمندانه
– وارانتی و گارانتی برای مشتریان
– شبکهای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)
– کسب فضای کافی بر روی قفسههای خرده فروشی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.