مقالات و پایان نامه ها

روش های جمع آوری هزینه‏‎های کیفیت-پایان نامه درباره هزینه های کیفیت

دانلود پایان نامه

 

روش های جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت

ممکن است روش های زیادی برای جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت در یک سازمان وجود داشته باشد اما چهار روش که بیشترین کاربرد را دارند به شرح زیر می‎باشند.

  1. روش سنتی[1]
  2. روش مستند سازی عیب[2]
  3. روش مراقبت از زمان صرف شده[3]
  4. روش ارزیابی یا برآورد[4]

2-10-1. روش سنتی

روشی است که بطور گسترده از آن استفاده می‎گردد. این روش براساس نوشته های اولیه جوران بنا گذاری شده است. این روش از داده های موجود در سطح سازمان که از طریق سوابق واحد مالی یا حسابداری قابل دسترسی است استفاده می نماید. این اطلاعات ممکن است از گزارشات حضور و غیاب، گزارشات هزینه‎ها، سفارش‎های خرید، گزارش‎های بازکاری، گزارشات ضایعات و سایر گزارش‎های مشابه به دست آیند. این روش آسان ترین و استانداردترین روش می‎باشد.

روش سنتی برای شروع هزینه یابی کیفیت بهترین روش خواهد بود. زیرا اکثر سازمان‎ها دارای واحد حسابداری یا مالی هستند که برخی هزینه‎های کیفیت نظیر آموزش، هزینه های گارانتی، هزینه ضایعات را در سیستم خود ثبت می نمایند. این روش در همه سازمان‎های کوچک و بزرگ، دانشگاه‎ها، سازندگان نرم افزار و هر نوع سازمان‎های دیگر کاربرد دارد و دیدی تقریبا سریع از هزینه های کیفیت سازمان ارائه می دهد.

هرچند که در این روش جمع آوری هزینه های مربوط به فعالیت های بدون ارزش افزوده به دلیل عدم ثبت در سیستم حسابداری بسیار مشکل است و همچنین اکثر سیستم های حسابداری کلیه هزینه های کیفی نظیر تحلیل خرابی، بازرسی مجدد، ممیزی‎های کیفی محصول، ارزیابی اقلام موجود در انبار را ثبت نمی نمایند، باید گفت که با افزایش تجربیات سازمان در هزینه یابی کیفی می توان تعداد هزینههای بیشتری را به لیست هزینه های کیفی اضافه نمود (خیرخواه، 1384).

2-10-2. روش مستند سازی عیب

این روش گاهی اوقات همراه روش کلاسیک بکار برده می‎شود. در حال حاضر سازمان‎هایی هستند که این روش را به تنهایی و بدون کلاسیک به کار برده‎اند و موفق هم بوده‎اند. این موفقیت در ارتباط با سیستم موجود در سازمان برای مستند سازی و ردیابی عیب می‎باشد. سازمان‏‎هایی در این روش موفق‎تر خواهند بود که دارای سیستم مستند‎سازی و ردیابی عیب بهتری باشند.

2-10-3. روش مراقبت از زمان صرف شده

تحقیقات نشان می‎دهد که این روش کمترین کاربرد را داشته است. اگر چه سازمان‎هایی که این روش را به کار برده‎اند نتایج بسیار موفقیت آمیزتری درباره هزینه‎های کیفی سازمان بدست آورده‎اند.

2-10-4.روش ارزیابی

آخرین روش برای جمع‌‎آوری هزینه‎های کیفیت روش ارزیابی می‎باشد. همانگونه که در روش کلاسیک گفته شد معمولاً برای جلب حمایت مدیریت از برنامه‎های هزینه‎های کیفی تخمین اولیه از هزینه‎های کیفیت صورت می‎پذیرد اما استفاده از روش تخمین به عنوان یک روش اصلی در میان سازمان ها معمول نیست. به هر حال تحقیقات نشان داده است تعداد سازمان‎های اندکی که از این روش استفاده می‎نمایند، نتایج درخشانی را تجربه می‎کنند.

 

[1]-Traditional method

[2]-Defect document method

[3]-Time and attendance method

[4]-Assessment method

دانلود پایان نامه
92