نتایج وپیشنهادات
نتیجه کلی
کتاب مجمع البحرین طریحی یک کتاب غریب القرآن با روش شناسی تفسیری وغیر تفسیری است، با بررسی این کتاب نتایج ذیل به دست آمد.
بیشترین بهرهی طریحی از نقش ها وکاربرد های حدیث، متوجه احادیث تفسیری است.
کتاب مجمع البحرین طریحی را علاوه بر یک کتاب غریب القرآن،یک کتاب تفسیری نیز می توان نامید.
کتاب مجمع البحرین با وجود واژگان قرآنی واحادیث در کنار هم،پژوهش را برای پزوهشگران سهل وآسان کرده است.
احادیث غیر تفسیری،بیشتر بر اساس محسنات لفظی در ذیل واژگان بیان شدهاند.
از محسنات لفظی طریحی بیشترین بهره را از جناس تام وغیر تام، واشتقاق لفظی برده است.
بیشتر احادیث غیر تفسیری، براساس اشتقاق لفظ بیان شده اند.
پیشنهادات
با مشخص شدن روش شناسی طریحی، موضوعی دیگر پیشنهاد می شود؛که عبارت است از:
تعیین انواع جناس تام وغیر تام در احادیث غیر تفسیری وبیان جزئیات آنهاکه هریک از انواع جناس تام وغیر تام، خود از چه نوع هایی هستند.
منابع ومآخذ
۱-قرآن کریم. محمد مهدی فولادوند. به کوشش: هیئت علمی دار القرآن کریم.تهران: دار القرآن کریم. اول:۱۴۱۵ ق.
۲-ابن ابی الحدید،عبدالحمید بن هبه الله. شرح نهج البلاغ لابن ابی الحدید. به کوشش:محمد ابوالفضل ابراهیم. قم:مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.اول: ۱۴۰۴ق.
۳-ابن ابی جمهور.محمد بن زین ا لدین. عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه. به کوشش: مجتبی عراقی. قم: دار سید الشهدا للنشر.اول: ۱۴۰۵ق.
۴-ابن ابی زینب، محمد بن ابراهیم. الغیبه للنعمانی. به کوشش: علی اکبر غفاری.تهران: نشر صدوق.اول: ۱۳۹۷ق.
۵-ابن اشعث، محمد بن محم.الجعفریات (الاشعثیات) .تهران: مکتبه النینوی الحدیثه. اول: بى تا.
۶-ابن بابویه، محمد بن علی.الامالی (للصدوق). تهران:کتابچی. ششم: ۱۳۷۶ش.
۷——–، ———.علل الشرایع. قم: انتشارات داوری. اول: ۱۳۸۵ش / ۱۹۶۶م.
۸——– ،——— .عیون اخبارالرضا علیه السلام. به کوشش:مهدی لا جوردی.تهران: جهان.اول:۱۳۷۸ق.
۹——– ، ———-. فضائل الاشهر الثلاثه. به کوشش: غلام رضا عرفانیان یزدی. قم: داوری.اول: ۱۳۹۶ ق.
۱۰—— ، ———–. التوحید (للصدوق). به کوشش: هاشم حسینی. قم:جامعه مدرسین.اول:۱۳۹۸ق.
۱۱——–، ———-. المقنع (للصدوق . قم: موسسه امام مهدی (عج). اول: ۱۴۱۵ق.
۱۲——–، ———-. معانی الاخبار. به کوشش: علی اکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏. اول: ۱۴۰۳ ق.
۱۳——–،———.من لایحضر الفقیه. به کوشش: علی اکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات اسلامى. وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏. دوم:۱۴۱۳ق.
۱۴——— ، ——–. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال.قم: دار الشریف الرضی للنشر. دوم: ۱۴۰۶ق.
۱۵-ابن حمزه طوسى، محمد بن على. الثاقب فی المناقب. به کوشش: نبیل رضا علوان. قم: انصاریان. سوم: ۱۴۱۹ق.
۱۶-ابن طاووس، على بن موسى‏. طرف من الا نباء و المناقب. به کوشش: قیس عطار. مشهد: تاسوعا. اول:۱۴۲۰ ق.
۱۷———، ———-.اقبال الاعمال (ط – القدیمه). تهران: دار الکتب الاسلامی.دوم: ۱۴۰۹ ق.
۱۸-ابن فارس،احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه.به کوشش: عبد السلام محمد هارون.قم: مکتب الاعلام الاسلامی.اول:۱۴۰۴ق.
۱۹-ابن منظور، محمد بن مکرم‏. لسان العرب.به کوشش:جمال الدین میردامادی. بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع/ دار صادر.سوم:۱۴۱۴ ق.
۲۰-اصفهانی، نصرت امین. مخزن العرفان درتفسیر قرآن.تهران: نهضت زنان مسلمان. ۱۳۶۱ش.
۲۱-بابایی، علی اکبر، وغلام علی عزیزی کیا ومجتبی روحانی راد. روش شناسی تفسیر قرآن . قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. سوم:۱۳۸۷ش.
۲۲-بحرانی، هاشم بن سلیمان. البرهان فی تفسیر القرآن. به کوشش: قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه. قم: موسسه بعثه. اول: ۱۳۷۴ش.
۲۳-برقی،احمد بن محمدبن خالد. المحاسن. به کوشش:جلال الدین محدث.قم:دارالکتب الاسلامیه.دوم: ۱۳۷۱ش.
۲۴-بروجردی،حسین. جامع احادیث شیعه(للبروجردی). به کوشش: جمعی از محققان.تهران: انتشارات فرهنگ سبز.اول:۱۳۸۶ش.
۲۵-پاینده، ابو القاسم. نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله). تهران: دنیای دانش. چهارم: ۱۳۸۲ش.

این را هم حتما بخوانید :
دسته بندی علمی - پژوهشی : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.