مقالات و پایان نامه ها

دوره گردش موجودی­ها.پایان نامه رابطه هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سود آوری آنها

دانلود پایان نامه

گردش موجودی کالا

موجودی کالا یکی از اقلام دارایی­های جاری است که خصوصیات دارایی­های جاری مانند قدرت نقدینگی را دارند، یعنی می­توان آن­ها را به پول نقد تبدیل کرد، به فروش رسانید یا در مدت یک­سال آن را به صورت پول نقد درآورد. گردش کالا، نقدینگی موجودی کالا، با تعداد دفعات جایگزین متوسط موجودی کالای طی دوره مالی اندازه­گیری می­شود. گردش کالا ممکن است از تقسیم بهای­تمام­شده کالای فروش رفته بر متوسط موجودی به­دست آید. متوسط موجودی کالا نیز با جمع کردن موجودی اول دوره مالی و موجودی آخر دوره مالی و تقسیم آن­ها بر عدد 2 به­دست می­آید. بالا بودن نسبت گردش موجودی کالا، معمولا مطلوب است زیرا هر بار که کالا به فروش می­رسد معمولا سود زیادی نیز تحصیل می­شود. هر چند در صورتی­که نسبت گردش کالا بسیار بالا باشد به معنای این است که موجودی کالای کافی نگهداری نمی­گردد و احتمال دارد که مقداری از فروش به سبب فقدان موجودی کالا از دست برود. بالعکس، نسبت گردش کالای پایین به معنای کالای بیش از حد لازم در انبار نگهداری کردن است که یک منبع غیر مولد محسوب می­گردد. بالا یا پایین بودن نسبت گردش موجودی کالا، به نوع اشتغال واحد تجاری بستگی دارد. این نسبت­ها در مورد کالاهای گوناگون بطور فاحش تغییر می­کند. به منظور ترغیب مشتریان به خرید کالاهای فاسد شدنی، معمولا حاشیه سودی در سطح حداقل منظور می­گردد (شباهنگ، رضا، نشریه 81، صص272-271).

2-9) دوره گردش موجودی­ها[1]

در حال حاضر اقتصاد جدید به­طور قابل ملاحظه­ای صنعتی شده است. مشکلات تأمین مالی و ملاحظات سرمایه در گردش باعث شده است که شرکت­ها از طریق اعمال کنترل مناسب دیدگاه جدیدی نسبت به موجودی­های خود داشته باشند. گزارش­ها و تحلیل­های اماری به روشنی بیان­گر این است که داشتن سطحی بهینه از موجودی­ها و اعمال کنترل­های مناسب بر موجودی­ها از طریق، کاهش هزینه سرمایه­گذاری در موجودی­ها و هم­چنین کاهش هزینه نگهداری موجودی­ها امکان­پذیر می­باشد. از این رو عرضه و تحویل به­موقع کالاها به مشتریان و هم­چنین کاهش هزینه نگهداری و سرمایه­گذاری در موجودی­ها یکی از چالش­های مهم مدیران می­باشد که این امر از طریق اقدامات مناسب می­تواند مرتفع شود (کوماردوتا، 2007).

به­طور کلی دوره گردش موجودی­ها بیانگر مدت زمانی است که طول می­کشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی به­کار می­بریم و به این تعبیر مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می­شود و ملزومات تولید را هم در بر می­گیرد. از طرف دیگر، نگهداری موجودی کالا به منظور جبران نوسانات تحویل کالا و جلوگیری از اتمام بی­موقع آن انجام می­گردد. دفعات کم گردش کالا، به معنی سرمایه­گذاری نسبتاً زیادی در موجودی کالا است (در مقایسه با مبلغ فروش). نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا در سطح نسبتاً کم و غیر کافی نگه داشته می­شود و می­تواند به طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان بشود. هدف واحد انتفاعی قاعدتاً باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حد مطلوب نگه دارد که نه باعث به­کارگیری منابع مالی در موارد غیر مولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود. هم­چنین، نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان دهنده این است که بین دوره گردش موجودی­ها و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد و مدیران شرکت­ها می­توانند با کاهش دوره گردش موجودی­ها در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند.

دوره گردش موجودی­ها مدت زمانی را نشان می­دهد که طول می­کشد تا کالاها فروخته شود. جهت محاسبه این متغیر از متوسط موجودی کالای اول دوره و آخر دوره و بهای تمام­شده کالای فروش رفته بهره­گیری و از رابطه زیر استفاده می­گردد:

[1].ITP

دانلود پایان نامه
92