یه پدر خوش ذوق واسه تنبلی چشم فرزندش ابتکار جالبی زد تا هم فرزندش راحت تر با موضوع برخورد کنه هم به عنوان یه پدر خوش قلب و مهربون در جهان مشهور شه.

«لایلا» در زمان به دنیا اومدن، ضایعه ای در چشم راستش وجود داشت. دکتر واسه درمان تنبلی چشم این کودک به پدرش گفت که باید چشم قوی تر این کودک روزی دو ساعت پوشیده باشه تا چشم آسیب دیده اش بهبود یابد. حالا این پدر خوش ذوق واسه اینکه فرزندش از این موضوع رنج جنگ چشم بندهای زیبایی در طرحا و اشکال جور واجور درست میکنه تا به دخترش کمک کنه که احساس بهتری نسبت به این مریضی و چشم بندها داشته باشه. چشم بندهایی که لایلای کوچیک رو جهانی کرده و لایلا حتما در بزرگسالی به پدر خوش ذوقش واسه درست کردن این چشم بندها افتخار می کنه.

eyepatch-drawings-awesome-dad-10

eyepatch-drawings-awesome-dad-15

eyepatch-drawings-awesome-dad-8

eyepatch-drawings-awesome-dad-11

eyepatch-drawings-awesome-dad-16

eyepatch-drawings-awesome-dad-13

eyepatch-drawings-awesome-dad-9

eyepatch-drawings-awesome-dad-17

eyepatch-drawings-awesome-dad-3

eyepatch-drawings-awesome-dad-12

eyepatch-drawings-awesome-dad-5

eyepatch-drawings-awesome-dad-18

خلاقیت پدر واسه تنبلی چشم فرزندش

eyepatch-drawings-awesome-dad-2

eyepatch-drawings-awesome-dad-4

ابتکار پدر خوش ذوق

eyepatch-drawings-awesome-dad-6

eyepatch-drawings-awesome-dad-7

این را هم حتما بخوانید :
Pogo-Sticking و Bounce Rate همیشه برای سئو بد نیست!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *