خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه با هر username که باشم، منو connect می کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه تا خودم نخوام منو D.C نمی کنه .

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه با یه هر چی رو بخوام پاک می کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه friend واسه من add می کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه wallpaper که update می کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم منو log off نمی کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه همه چیز منو می دونه ولی SEND TO ALL نمی کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه میذاره هر جایی که می خوام Invisibel بروم

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه جزء friend هام می مونه و منو و ignore نمی کنه.

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه، undo کردن رو به من میده

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه اون منو install کرده

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام the line busy نمی ده

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه اراده کنم، ON می شه و من میتونم باهاش حرف بزنم

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه دلش رو می شکنم، اما اون باز منو می بخشه و shout down ام نمی کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه password اش رو هیچ وقت یادم نمی ره، کافیه فقط به دلم سر بزنم

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن میده

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه هست

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی ده

این را هم حتما بخوانید :
خرید و تخفیف گروهی را تجربه کنید

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچوقت گوشی اش رو خاموش نمی کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمی شه و همیشه سالمه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچوقت احتیاجی نیس براش BUZZ بدهم

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه آهنگ حرف هاش همیشه منو آروم می کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه نامه هاش چند کلمه ای بیشتر نیس، تازه spam هم تو کارش نیس

خدا رو دوست دارم ، بخاطر اینکه وسط حرف زدن نمی گه، وقت ندارم، باید بروم یا دارم با کس دیگه ای حرف می زنم

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه منو واسه خودم می خواد، نه خودش

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه وقت داره حرف ام رو بشنوه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افته

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه میتونم از یکی دیگه پیشش گله کنم، بگم که ….

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه پیشم می مونه و منو تنها نمی ذاره، دوست داشتنش ابدیه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه میتونم احساسم رو راحت به اون بگم، نه اصلا احتیاجی نیس بگم، خودش میتونه نگفته، حرف ام رو بخونه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه به من میگه دوستم داره و دوست داشتنش اش رو مخفی نمی کنه

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه تنها کسیه که میتونی جلوش بدون اینکه خجل بشی گریه کنی، و بگی دلت براش تنگ شده

خدا رو دوست دارم ، به خاطر اینکه ، میذاره دوستش داشته باشم ، وقتی می دونم لیاقت اونو ندارم

خدا رو دوست دارم                         به خاطر اینکه ازم

قبول می کنه که بگم : خدا رو دوست دارم …

جمع آوری : آلامتو

به نقل از : سیب سبز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *