روش پژوهش در کشف حقایق و شناخت مسائل، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از همین رو فلاسفه، علما و پژوهشگران رشته‌های مختلف علمی همواره در پی یافتن و ابداع روش‌های پژوهشی بوده اند که از صحت و اطمینان بیشتری برای رسیدن به حقیقت و تشخیص مسائل برخوردار است. معرفی روش شناسی، بخش مهمی از هر کار پژوهشی را تشکیل می دهد. در واقع آنچه یک پژوهش و نتایج آن را معتبر می سازد، بکارگیری مناسب ترین روش برای انجام آن می باشد(نادری و سیف نراقی، ١٣٨۵).
اعتبار نتایج هر پژوهشی در بعد وسیعی متاثر از روش انتخاب شده برای آن می باشد و انتخاب این روش به عواملی چون ماهیت اهداف پژوهش، سوال‌ها، امکانات پژوهش و غیره بستگی دارد. در اصل پژوهش با یک یا چند سوال ویژه که اغلب اهدافی را در بر دارد، شکل می گیرد. برای یافتن پاسخ سوال‌ها که همانا دستیابی به اهداف پژوهش می باشند، داده‌ها از طرق مختلف جمع آوری و با ابزارهای متناسب تجزیه و تحلیل می شوند، از این رو در این فصل، روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار، متغیر‌های پژوهش، فرضیه‌ها و روش‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها، معرفی خواهد شد. سعی بر آن است که اطلاعات دقیق و روشنی در مورد پژوهش ارائه شود تا هر پژوهشگر دیگری صرف نظر از زمینه فکری خویش، به راحتی بتواند این پژوهش را تکرار و نتایج مشابهی را کسب نماید.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گرد آوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که از روش زمینه یابی بهره گرفته است.
تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی عبارت است از مشاهده پدیده‌ها به منظور معنا دادن به جنبه‌های مختلف اطلاعات جمع آوری شده. زمینه یابی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوع‌ها که گروهی از مردم چه می داند چه فکر می کنند و یا چه کاری انجام می دهند اجرا می شود(حسن زاده، ۱۳۸۹) .
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از افراد یا واحد‌هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(دلاور، ۱۳۸۳).
در این پژوهش جامعه آماری عبارتست از کلیه گلکاران مشغول به پرورش گل و گیاهان زینتی در شهرستان کرج در سال ۱۳۹۲، که بر اساس آمار جهاد کشاورزی این شهرستان این جامعه شامل ۱۴۰ نفر می باشد. جدول ٣-١، جامعه آماری را به تفکیک نوع تولید نشان می دهد:
جدول ٣-١: فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *