۱۹-در مطالعهای که در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) توسط دکتر جوادزاده و همکاران انجام شد،‌ وضعیت دهانی ۴۰ بیمار بستری در بخش خون که مبتلا به سرطان خون بودند، با شروع شیمی درمانی مورد معاینه قرار گرفت. تعداد ۱۴ تن از این افراد در طی شیمی درمانی به ضایعات دهانی مبتلا شدند نتیجه نشان داد در این طرح حدود ۲/۶۴ درصد عفونتهای دهانی در این بیماران مربوط به عفونتهای کاندیدایی بوده است.(۳۸)
۲۰- در مطالعه ای در سال ۱۹۹۸ توسط Karen E.Johnson در دانمارک، اثرات آبفشان لثه ای همراه با خاصیت مغناطیسی(هیدرو فلاس) روی پلاک،جرم و سلامت لثه به صورت مطالعه ای “دو سو کور” بررسی گردید.در این مطالعه،میزان تشکیل جرم در گروه هدف ۶۴%،میزان اندکس لثه ای ۲۷% و میزان تشکیل پلاک ۲/۲% کمتر از گروه شاهد اندازه گیری گردید.(۳۹)
۲۱- در مطالعه ای توسط Douglas E.Peterson و همکاران در سال ۱۹۸۱ عنوان گردیده است که : محافظت از بیماران لوسمیک علیه عفونت در درمانهای دندانپزشکی، به علت سرکوب ایمنی فرد بسیار پیچیده است.این سرکوب ایمنی به علت عوامل شیمی درمانی است که در درمان سرطان به کار می رود. در مواردی همین عفونت عامل مرگ ناگهانی در افرادلوسمیک بوده و پریو دنشیوم شایعترین مکان درگیری در دهان می باشد.اطلاعات حاکی از این است که بیماری های دهانی نقش مهم کلینیکی در پیشرفت تظاهرات سیستمیک افراد مبتلا به لوسمی ایفا می کنند.(۴۰)
۱-۱۵ بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق:
لوسمی و لنفوم به میزان زیادی توجه دندانپزشکان را در مطالعات و کارهای کلینیکی به خود جلب نموده اند، زیرا عوارض دهانی ناشی از شیمی درمانی در طول دوره ی این بیماریها بسیار شایع بوده و در واقع مشکلات ناشی از آن، یکی از علل اساسی مرگ و میر زودرس دراین بیماران می باشد. در این بیماران، زخم های مخاط دهان ازجمله موکوزیت یافته های شایعی هستند که به طور مکرر توسط تاثیر مستقیم داروهای مربوط به شیمی درمانی روی سلول های مخاط دهان، ایجاد می شود. عفونت دهانی ناشی از هرپس، کاندیدا و … نیز یک عارضه مهم در این بیماران بوده که در بسیاری موارد منجر به مرگ بیمار می شود. (۱)
این عفونتها اولا می تواند طول مدت بستری و احتمال پس زدن پیوند و احتمال مرگ ناگهانی را افزایش داده و درمان موثر را به تاخیر بیندازد و ثانیا این زخمها کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. با رعایت بهداشت حفره دهان می توان کاهش چشمگیری در شدت موکوزیت دهانی را مشاهده نمود. (۱۰ و ۹) حتی بیان شده که بهداشت حفره دهان در کاهش توکسیسیته رادیوتراپی نیز بسیار موثر است. به طور کلی بهداشت، از سویی سبب کاهش عفونت حفره دهان توسط پاتوژن های فرصت طلب شده و از سویی دیگر ریسک ایجاد سپتیسمی سیستمیک را از طریق دهان و یا پاتوژن های فرصت طلب به شدت کاهش خواهد داد.
ولی نکته مهم اینست که بیماران مبتلا به این دیسکرازی ها به علت بیماری و شیمی درمانی مرتبط با آن،دچار ترومبوسایتوپنی شدید بوده و لذا در انجام پروتکلهای رایج بهداشت دهان به علت ترومای احتمالی و خونریزی محدودیت دارند.در نتیجه باید راهکاری عملی جهت ارتقای بهداشت در این افراد بیابیم که خود علاوه بر دارا بودن نتایج مثبت در طی درمان و پیشگیری از بروز موکوزیت و عفونت،منجر به ایجاد تروما و خونریزی نشود. هدف ما در این طرح بررسی میزان کارآمدی دستگاه های آبفشان فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین در حذف دبری های دهانی و بهبود شاخص بهداشت دهان(Oral Hygiene Index) در بیماران مبتلا به دیسکرازی های خونی ( شامل لوسمی و لنفوم ) و مقایسه ی آن ها با گروه شاهد می باشد.
انتخاب بیماران مبتلا به سرطان های خون به عنوان گروه هدف ، با این اندیشه صورت گرفته است که در افرادی که دچار ترومبوسیتوپنی و لکوپنی شدید هستند،اجرای پروتکلهای استاندارد بهداشت دهان با مشکل مواجه می شوند و لذا یافتن یک راهکار عملی جهت ارتقای بهداشت دهان می تواند ریسک ابتلا به عفونتهای دهانی و پریودنتال که گاها حتی می تواند سبب مرگ در این بیماران شود،را کاهش دهد.
از آنجا که این آبفشان ها قادر به شستشوی دندانها و انساج لثه با فشار آب و با حداقل تروما می باشند ،‌تصمیم گرفتیم میزان کارآمدی آنها را در این بیماران که قادر به استفاده مطلوب از مسواک نیستند ، بررسی کرده و مشخص گردد که آیا آبفشان به تنهایی نیز می تواند در حذف دبری ها و افزایش سلامت دهان در این افراد در مدت بستری در بیمارستان و طی شیمی درمانی و پیشگیری از بروز التهابات مخاط موثر باشد یا خیر .
۱-۱۶ اهداف و فرضیات
۱-۱۶-۱ ) هدف کلی:
تعیین اثرآبفشان های فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین بر شاخص بهداشت دهان در افراد مبتلا به دیسکرازی های خونی و عوارض احتمالی حاصل از آن
۱-۱۶-۲ ) اهداف اختصاصی:
۱- بررسی تأثیر آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین روی ایندکس سلامت دهان پس از هفته های ۱و۲و۳ و مقایسه با روز اول
۲- مقایسه ی ایندکس سلامت دهان در گروه استفاده کننده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین با گروه شاهد درهفته های ۱و۲و۳
۳- بررسی بروز خونریزی با استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین بعد از هر بار استفاده طی ۳ هفته بعد از شروع مداخله و مطالعه

این را هم حتما بخوانید :
دسترسی متن کامل - بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا ...

  1. ثبت هر گونه عارضه ی دیگری که در اثر استفاده از آبفشان های فوق لثه ای ممکن است ایجاد شود.

۱-۱۶-۳ ) اهداف کاربردی:
در صورت اثبات اثربخشی این طرح در ارتقا سلامت پریودنتال بیماران و کاهش بروز عفونت های حاد طی شیمی درمانی، استفاده از آبفشان های فوق لثه ای به عنوان یک پروتکل مراقبتی جدید برای اولین بار در این بیماران اعلام خواهد شد.
۱-۱۷ ) فرضیات تحقیق:
۱-استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلرهگزیدین تاﺛیری در بهبود ایندکس OHI-S در بیماران مبتلا به دیسکرازی های خونی ندارد.
۲- میزان بهبودی ایندکس OHI-S در بیماران مبتلا به دیسکرازی های خونی با استفاده از آبفشان های فوق لثه ای حاوی کلر هگزیدین و استفاده از گاز استریل به تنهایی یکسان است.
۱-۱۸ )سوالات تحقیق:
۳- تاثیر تمیز کردن با گاز مرطوب در بهبود اندکس OHI-S پس از هفتههای ۱، ۲و ۳ در مقایسه با روز اول چقدر است؟
۴-آیااستفاده از آبفشان های حاوی کلر هگزیدین می تواند سبب خونریزی یا سایر عوارض شود؟
فصل دوم
مواد و روش ها
۲-۱ روش اجرای طرح:
این طرح به صورت کارآزمایی بالینی یک سویه کور بر روی ۳۲ بیمار که با تشخیص دیسکرازی های خونی (لوسمی و لنفوم) جهت انجام شیمی درمانی در بخش خون(هماتولوژی) بیمارستان امام رضا (ع) بستری بودند،صورت پذیرفت.
*این طرح از زمستان سال ۸۹ آغاز و تا تابستان سال ۹۱ ادامه یافت.علت اطاله ی این تحقیق،ترخیص بیماران قبل از اتمام طرح،عدم همکاری برخی بیماران در ادامه ی طرح به علت تهوع ناشی از داروهای شیمی درمانی و یا فوت برخی بیماران در مدت زمان طرح به علت مشکلات ناشی از بیماری و در نتیجه از دست دادن موارد می باشد.
با توجه به اینکه در ابتدا تصمیم گرفته شده بود که ۳ گروه ۱۷ نفره را بررسی نماییم و با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای در خصوص مقایسه ی۳ روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، صورت نگرفته بود٬به عنوان یک مطالعه ی اولیه٬حجم نمونه در هر گروه بر اساس مرجع شماره ی ۳۵ که اثر بخشی دهانشویه ی کلر هگزیدین را بررسی نموده بود در هر گروه برابر ۱۷ نفر محاسبه گردید تا با حد اکثر خطای ۱% به توان ۸۵% برسیم.لذا حجم نمونه در هر گروه را برابر ۱۷ نفر انتخاب کردیم ولی در طول انجام طرح با توجه به تعداد کم بیمارانی که شرایط حضور در این طرح را داشته باشند (دارا بودن دندانهای مورد نیاز،پذیرفتن شرکت در طرح و از همه مهمتر حضور در بیمارستان در مدت زمان مورد نیاز برای انجام طرح ) ،حجم نمونه را به ۲ گروه ۱۶ نفره کاهش دادیم. انتخاب ۳ هفته به عنوان مدت زمان طرح مطابق با نظر هماتولوژیست مبنی بر زمان متوسط دوره بستری بیماران در این بخش بوده است.
معیارهای ورود این بیماران عبارتند از :
۱-بیمار به یکی از دیسکرازی های خونی شامل لوسمی (لنفوسیتیک حاد،لنفوسیتیک مزمن، میلوسیتیک حاد،میلوسیتیک مزمن)، لنفوم ، مالیتپل میلوما و آنمی آپلاستیک٬ مبتلا و در بخش خون بیمارستان امام رضا بستری باشد.
۲-بیمار به علت ترومبوسایتوپنی شدید و لکوپنی قادر به انجام مسواک زدن نباشد . (ترومبوسیتوپنی شدید= تعداد پلاکتها کمتر از ۳۰۰۰۰ و لکوپنی= تعداد لکوسیتها کمتر از ۲۰۰۰ باشد.)
۳- قبل از شروع درمان ، معاینات پریودنتال برای این بیماران انجام شده و عدم وجود پریودنتیت اثبات شود .
۴- پزشک هماتولوﮊیست امکان انجام طرح را برای بیمار تأیید کند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.