مقالات و پایان نامه ها

تعريف برند/پایان نامه لوگوی بانک ملت و عملکرد بانک ملت

دانلود پایان نامه

تعريف برند

تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) برای برند چنین است: ” یک نام تجاری(اصطلاح حقوقی بکار رفته برای یک نام ، اصطلاح ، علامت ، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود

بر طبق نظريه انجمن بازاريابي آمريكا عبارت از : اسم، عبارت ، سمبل ،طرح و يا تركيبي از اين موارد مي باشد . هدف ، شناسايي كالا و خدمات از يك فروشنده يا گروهي از فروشندگان و تفكيك كردن آنها از يكديگر در رقابت هاي اقتصادي مي باشد . از لحاظ فني برند يك نام، لوگو يا سمبل جديد براي محصول مي باشد به عبارت ديگرامروزه برند كلكسيوني از تصاوير و ايده هايي است كه يك توليدكننده را به نمايش ميگذارد . به صورت تخصصي تر، برند نشان دهنده مشخصات، علائم ونشانه هاي قابل خواندن شامل نام ، لوگو ، شعار، برنامه ها و روش طراحي است كه بيان كننده ماهيت اصلي و وجودي يك شركت، محصول و يا يك خدمت مي باشد.

درواقع مي توان گفت برند كليه تضمين هاي سمبليك و نمادين توليد كننده و نيز همه اطلاعاتي كه به شركت، محصول و يا يك خدمت مربوط مي شود را شامل مي شود.

به طور كلي مي توان برند را به سه بخش تقسيم بندي كرد

-Brand Name بخشي كه قابل خواندن هستند

-Brand mark بخشي كه قابل خواندن نيست

-Trade Mark هنگامي كه علائم و سمبل هاي موجود از لحاظ قانوني به ثبت رسيده باشند

همانطوركه گفته شد برند فقط يك نام نيست ، بلكه يك نشانه يا سمبل يا آرم گرافيكي نيز دارد كه منحصر به فرد برند نام يا نمادي است كه با هدف فروش كالاها يا ارائه خدمات »: است بنابراين ميتوان اين مفهوم را براي برند ارائه داد مورد استفاده قرار مي گيرد. البته هدف از ايجاد يك برند، چيزي فراتر از فروش كالا يا ارائه خدمات است . برند علاوه بر اين كه سهم بازار را

زيرتسلط خود نگه مي دارد، براي رشد كسب وكارهم راه هايي را مطرح مي كند وكاركنان ماهر و مستعد راجذب و حفظ مي كند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه نيز، ارتقا مي بخشد.

برند نام يا نمادي است كه سازمان آن » : اين گونه است كه جان ميلر و ديويدمور اين تعريف را براي برند ارائه مي دهند«. را با هدف ارزش آفريني براي محصولات خود مورد استفاده قرار مي دهد.

امروزه عناصر ديگري چون تجربه ها، شنيده ها، روايات و خاطر ههاي ذهن افراد، ويژگ يهاي خاص افراد مصرف كننده از برند و حتي موقعيت مكاني مراكز فروش يا توزيع محصولات و قيمت آ نها هم در اين مجموعه در هم تنيده شده و را بوجود آورد هاند. برند همه آنها با هم مفهوم برند مفهومي پيچيده در مجموع يكي از بهترين تعريف هاي برند توسط گاردنر و لوي در سال 1955 ارائه شده است كه دامنه متنوعي از ايده ها و ويژگي ها را در بر م ي گيرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود (و نيز معني و مفهوم لغوي خود) بلكه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملي كه در طول زمان با آن آميخته اند و در جامعه به صورت هويتي

دانلود پایان نامه
92