• عبدالعزیز عبدی کوفی[۴۸۰]

 

 • عبدالصمد بن بشیر عُرامی عبدی کوفی[۴۸۱]

 

 • عبدالرحمن بن منذر عبدی کوفی[۴۸۲]

 

 • عبدالعزیز بن عبدالله عبدی کوفی[۴۸۳]

 

 • بشر بن صلت عبدی کوفی[۴۸۴]

 

 • بکر بن محمد عبدی کوفی[۴۸۵]

 

 • رقید بن مصقله عبدی کوفی[۴۸۶]

 

 • نجم بن حطیم عبدی غنوی کوفی[۴۸۷]

 

 • سفیان بن سعید عبدی کوفی[۴۸۸]

 

 • شریس بن أبو عماره عبدی کوفی[۴۸۹]

 

 • عبد الأعلی بن زید ابو شاکر عبدی کوفی[۴۹۰]

 

 • عبد الواحد بن سلمه عبدی کوفی[۴۹۱]

 

 • عبد الجبار بن مسلم عبدی کوفی[۴۹۲]

 

 • علی بن سری عبدی[۴۹۳]

 

 • علی بن حسن عبدی کوفی[۴۹۴]

 

 • عُمیر بن سُوید عبدی کوفی[۴۹۵]

 

 • عیسی بن ابراهیم عبدی کوفی[۴۹۶]

 

 • عطاء بن عامر عبدی کوفی[۴۹۷]

 

 • قیس عبدی کوفی[۴۹۸]

 

 • محمد بن حنظله عبدی کوفی[۴۹۹]

 

 • محمد بن حُمید عبدی کوفی[۵۰۰]

 

 • محمد بن شهاب بن علّاف عبدی کوفی[۵۰۱]

 

 • محمد بن عبد الله بن شهاب عبدی کوفی[۵۰۲]

 

 • محمد بن مسلم عبدی کوفی[۵۰۳]

 

 • محمد بن همام عبدی کوفی[۵۰۴]

 

 • مُسلَمه بن سعید عبدی کوفی[۵۰۵]

 

 • المثنّی بن عبد السلام عبدی کوفی[۵۰۶]

 

 • معاذ بن أسود بن قیس عبدی کوفی[۵۰۷]

 

 • نضر بن عبد الرحمن عبدی کوفی[۵۰۸]

 

 • نصر بن عبد الرحمن عبدی کوفی[۵۰۹]

 

 • منذر بن جیفر عبدی کوفی[۵۱۰]

 

 • عمر بن اُذینه کوفی[۵۱۱]

 

 • بصره

 

عمادالدین زکریا بن محمد قزوینی (م ۶۸۲ ق) از شعبی نقل میکند که، اهل اسلام بصره را یک سال و نیم قبل از کوفه ساختند.[۵۱۲] البته یعقوبی در البلدان سال تأسیس کوفه را، هفدهم (همان سال طراحی کوفه)[۵۱۳] نوشته و دیگران نیز سالهایِ دیگری را، در خلافت خلیفۀ دوم، سال بنیانگذاری بصره دانستهاند.[۵۱۴] این شهر در سال‌های بعد، از نقاط پرآشوب، پرحادثه و تأثیرگذار، در تاریخ اسلام بوده است. جمع زیادی از علاقهمندان امیرالمؤمنین علی† نیز در این شهر بودهاند. از جملۀ آنها عدهای از اهل بحرین و عبدالقیس هستند. در گروه ناراضیانی که برای اعتراض به عثمان به مدینه آمدند، یکصد نفر را از بصره به ریاست حُکیم بن جَبَلَه عبدی بحرانی گفتهاند.[۵۱۵]
در قضایای مربوط به جنگ جمل نیز، عبدالقیسِ بصره در برابر آشوب آفرینان ایستادند و دعوت طلحه و زبیر را رد کردند و حتی جمع زیادی از عبدالقیس، قبل از رسیدن لشکر امام† به بصره، به شهادت رسیدند.[۵۱۶]
پس از چند روز، باز هم در حملۀ ناکثین به بصره و دار الامارۀ آن که در دست والی علی† ـ عثمان بن حنیف ـ بود، جنگ سختی در گرفت که حکیم بن جَبَله عبدی و برادرش الزّعل و پسرش الأشرف و دیگرانی از عبدالقیس به شهادت رسیدند.[۵۱۷]
در جنگ جمل نیز، عبدالقیسِ بصره به فرماندهی عمروبن مرحوم عبدی، در شمار یاران امیر† بودند.[۵۱۸]
در هر حال، تأثیر بحرینیهای مقیم بصره در جنگ جمل و بعد از آن در شکلگیری یک تشکّل شیعی توسط آنها، نیاز به تحقیق زیادی دارد.
مختصری از اصحاب و راویان ائمه‰ که از مردم بحرین و به طور خصوص از عبدالقیس در بصره بودهاند یا به نحوی بصری خوانده میشدند به این شرح است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. ابو نضره عبدی را «عُوقِ بصری» گفتهاند.[۵۱۹]

 

  1. ربعی بن عبدالله عبدی بصری[۵۲۰]

 

  1. عامر بن مسلم بن حسان عبدی بصری[۵۲۱]

 

  1. عبد الله بن احمد، ابو هفان عبدی، از بنی مهزم در بصره[۵۲۲]

 

  1. عبد الملک عبدی بصری[۵۲۳]

 

  1. عباس بن عوف عبدی بصری[۵۲۴]

 

  1. لیث بن لِسان عبدی بصری[۵۲۵]

 

  1. مختار بن زیاد عبدی بصری[۵۲۶]

 

  1. أدهم بن امیه عبدی بصری[۵۲۷]

 

  1. عمر بن اذینه بصری[۵۲۸]

 

 1. مدائن

 

زید بن صوحان عبدی در امارت سلمان فارسی به مدائن رفت و برای مردم خطبه خواند.[۵۲۹]

 

 

 1. انبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *