مقالات و پایان نامه ها

تأثیر مهندسی مجدّد بر ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

تأثیر مهندسی مجدّد بر ساختار سازمانی

مهندسي مجدّد ،تغييری شگرف است و هنگامي رخ مي دهد كه شركت ها طراحي دوباره و ريشه اي كار را براي بهبود چشمگير عملكرد انجام مي دهند.مايكل همر و جيمز چمپي در كتابشان بيان مي‌دارند كه كلي ترين احساس مهندسي مجدّد، شروع دوباره مي باشد.مهندسي مجدّد يعني اگر ما امروز با تمام دانش فني و امكانات تكنولوژي، شانس تاسيس مجدّد سازمان خود را داشتيم، آنرا چگونه ايجاد مي كرديم؟
مهندسي مجدّد يعني دگرگوني و بازسازي به كمك تكنولوژي اطلاعات .مهندسي مجدّد سازمان ها به مجموعه كارهايي گفته مي شود كه يك سازمان براي تغيير فرآيندها و كنترل هاي دروني خـود انـجـام مي دهد تا از ساختار سنتي عمودي و سلسله مراتبي به ساختاري افقي، ميان فعاليتي Cross-functional، مبتني بر گروه Team-base و مسطح Flat Structure تبديل شود كه در آن، همه فرآيندها براي جلب رضايت مشتريان صورت مي گيرد(شیخی،1389:ص19)اکثر سازمان های امروزی ساختار « دودکشی» دارند. دوایر نسبتا بزرگ با سلسله مراتبی که به طور مجزا از یکدیگر فعّالیت می کنند و تداخل فعّالیت ها اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی و آن هم عمدتا در سطوح تحتانی است. برنامه مهندسی مجدّد معمولا باعث تبدیل سازمان از ساختار « دودکشی» به شبکه(Grid) می شود که در آن ،تیم های کاری مرز فعّالیت ها را قطع می کنند و اگرچه فعّالیت ها هنوز وجود دارند ، اما بسیار محدود و باریک شده اند. تحول بعدی سازمان ها، حرکت به سمت « حباب های تیمی» است که در آن افراد با گردآوردن تخصص ها و قابلیت های خود در یک محل، روی فرآیندهای خاص،پروژه های دگرگونی، و یا پروژه های دگرگونی فنی متمرکز شده اند. سازمان های حبابی بسیار سیال هستند ؛ تیم هایی که شکل می گیرند و از هم می پاشند و افرادی که جای خود را به یک فرهنگ غیر رسمی و باز و ارتباطات بسیار عالی که به وسیله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی میشود، داده است.فرهنگ و سبک رهبری در چنین سازمان هایی با روش های سنتی که در سازمان های «دودکشی» دیده می شود  بسیار تفاوت دارد، از همین رو مهندسی مجدّد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ همه سطوح سازمان همراه است. در مهندسی مجدّد، یک سازمان برای در هم شکستن موانعی که به صورت واحدهای وظیفه ای به وجود آمده اند از فناوری اطلاعات استفاده می کند و بر مبنای فرآیند کارها، محصولات یا دستاوردها (و نه بر حسب اقلام ورودی و وظیفه)، یک سیستم کاری به وجود می آید. تمرکز زدایی،وابستگی دو طرفه یا متقابل و مشارکت در اطلاعات سنگ بنای مهندسی مجدّد را شکل می دهد.)مرحمتی،1392:ص176)

دانلود پایان نامه
92