در سال ۱۸۹۷ نام بخش کتابخانه های دانشگاهی به ” بخش کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ” تغییر یافت.این بخش در قرن بیستم برای برنامه ریزی نشست ها دست به انتخاب افرادی می زد تا اینکه در سال ۱۹۲۳ آیین نامه ای تدوین شد که موجودیت این بخش را از طریق هیأت مدیره ای متشکل از سه نفر تثبیت شد.در سال ۱۹۳۶ طرحی برای بازسازی و تغییر ساختار بخش اولیه ارائه گردید و در نتیجه در سال ۱۹۳۸ آیین نامه ای به تصویب رسید که بخش را مبدل به ” انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع “[۴۲] می کرد و به آن در رابطه با امور مربوط به خود استقلال کامل اعطا می نمود. در آیین نامه جدید، امکان ایجاد زیر شاخه هایی مثل کتابخانه های دانشگاه، کتابخانه های دانشگاههای عالی، کتابخانه های تربیت معلم و کتابخانه های دانشگاهی را در انجمن فراهم می کرد.

با تصویب آیین نامه در سال ۱۹۳۸ و تایید آن توسط انجمن کتابداران آمریکا در ۳۱ می ۱۹۴۰، انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع به عنوان اولین بخش انجمن کتابداران آمریکا شناخته شد. این انجمن در ابتدای فعالیت خود ۶ قسمت داشت که عبارتند از :
بخش کتابخانه های دانشگاهی (( University Library Section
بخش کتابخانه های دانشکده ای( College Library Section )
بخش کتابخانه های پیش دانشگاهی ( Juniour College Library Section )
بخش کتابخانه های کشاورزی ( Agricultural Libraries Section )
بخش کتابداران موسسات تربیت معلم ( Institutions Section Librarians of Teacher Training )
بخش کتابخانه های مرجع ( Reference Libraries Section )
در سال ۱۹۵۶ در پی ایجاد قسمت خدمات مرجع کتابخانه در انجمن کتابداران آمریکا، بخش کتابخانه های مرجع از انجمن جدا شد و در نتیجه واژه مرجع (Refernce ) در نام انجمن، مبدل به تحقیق ( Research ) شد. بخش ها و کمیته های انجمن در سال ۱۹۳۸ چنان گسترشی یافته بود که با پایان جنگ جهانی دوم ، یک دبیر اجرایی انتخاب گردید تا زیر نظر رئیس کل و هیات مدیره انجمن برای یکپارچه سازی فعالیت ها و خدمات انجمن فعالیت کند.این انجمن دست به تدوین استانداردهایی زده است که مواردی از آنها عبارتند از :
دستیابی به مواد تحقیقاتی بنیادی
دستورالعمل امانت مجموعه های خاص برای نمایشگاه ها
– ویژگی های برنامه سواد اطلاعاتی
استانداردهای کتابخانه های کالج
خدمات کتابخانه به آموزش از راه دور
استانداردهای کتابخانه برای آموزش عالی
سرقت در کتابخانه ها (حمیدی،۱۳۸۳).
۲ـ۱۱٫ سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مؤسسه‌ای‌ آموزشی‌، پژوهشی‌، علمی‌ و خدماتی‌ است‌ که‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌ و ریاست‌ عالیه‌ آن‌ با رئیس‌ جمهوری‌ است‌. شکل‌گیری‌ رسمی‌ کتابخانه‌ ملی‌ به‌ سال‌ ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. در سال‌ ۱۳۵۸ مرکز خدمات‌ کتابداری‌، و در سال‌ ۱۳۷۸ سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در کتابخانه‌ ملی‌ ادغام‌ شدند.اما ‌در مـورخ ۲/۶/۱۳۸۱ ، بـه پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌، کتابخانه‌ ملی‌ و سازمان‌ اسناد ملی‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی‌ شکل‌ گرفت‌. البته بـه منظـور ساماندهی مدیریت اسنادی و ایجاد هماهنگی بـرای نگهـداری آثـار و اسناد مکتوب ( چاپی و خطی ) و غیر مکتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر، و سایر اسناد ملّی در دستگاه های اجرایی و نظایر آن، و همچنین تسهیل در نگهداری و دسترسی به اسناد و صرفه جویی در هزینه های مربوط و جلوگیری از انجام وظایف تکراری کتابخانه ملّی، هدف این ادغام بود. در بنـد ج مـاده ۲ ایـن تصویب نامه کـه بـه امضای معاون وقت رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسیده، آمده اسـت کـه « وظایف و مأموریت های تخصصی سـازمـان اسنـاد ملّـی ایـران و همچنیـن کتابخانه ملّی در قالب دو معاونت مستقـل، تحت عنـوان کتابخانه ملّی و اسناد ملّی با برنامه مستقل در قوانین بودجه سنواتی فعالیت خواهند نمود».اکنون‌ این‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «کتابخانه‌ ملی‌ ایران‌» و «گنجینه‌ اسناد ملی‌ ایران‌» فعالیت‌ دارد.
۲-۱۱-۱٫اهداف وظایف کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.
گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، خصوصاً انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *