• توسعه آموزش های تخصصی

 

 • تشویق گردهمایی های علمی، هم اندیشی ها، سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی

 

 • ترویج ارائه سمینار از سوی محققین سازمان و مجریان پروژه های تحقیقاتی و

 

 • تربیت مدیران دانش، نماید.

 

 

  1. برای ایجاد یا بهبود معماری سازمانی مناسب مدیریت دانش و نظام ارزیابی تحقق آن اقدام به
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات سریع محققان با سطوح بالاتر و همطراز

 

  • حذف لایه های مدیریت میانی به منظور کاهش سطوح سلسله مراتبی سازمان و تلاش در جهت مسطح ساختن سازمان

 

  • ایجاد ساختار برای مسئولیت های جدید نظیر مدیریت سرمایه های فکری، مدیریت انتقال دانش

 

  • ایجاد فضای شایسته گزینی و شایسته سالاری

 

  • تهیه و تدوین حقوق و مقررات حمایتی لازم برای نیروهای دانشی

 

  • ترسیم آینده شغلی متناسب با اهداف و انتظارات سازمان و تبیین مسیر شغلی

 

  • ایجاد مکانیزم ارتقاء محققان متناسب با فعالیت های اثربخش و کارا

 

  • توجه به فرآیند ارتقاء افراد و زندگی شغلی

 

  • اصلاح قانون جذب و استخدام و مهندسی مجدد فرآیندهای مربوطه

 

  • اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی و ترک خدمت

 

  • توجه به ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب نخبگان دانشگاهی

 

  • تغییر شاخص های ارتقاء محققین به سمت فعالیت های دانش بنیان

 

  • استفاده از روش های برونسپاری و حرکت به سمت هسته های کوچک کارفرمایی و شبکه های بزرگ پیمانکاری

 

  • تعدیل رویکردهای آمرانه در سازمان و حرکت به سمت ساختارهای پویای پژوهشی

 

  • ایجاد زیرساخت های قانونی و حقوقی به اشتراک گذاری دانش

 

  • توجه ویژه نمودن و شفاف سازی ملاک های ارزیابی عملکرد محققین در تحقق مدیریت دانش

 

  • برقراری سیستم ارزیابی مستمر

 

  • تشخیص، تدوین، ابلاغ و پایش مستمر شاخص های عملکردی در حوزه مدیریت دانش و

 

 • اتصال سیستم پاداش و مزایا با سیستم ارزیابی عملکرد، نماید.

 

 

 1. برای ایجاد یا بهبود ارتباط نظام مند با ذینفعان سازمان تحقیقات برای تحقق مدیریت دانش اقدام به

 

 

  • شناسایی ذینفعان کلیدی(با اثرگذاری مستقیم) و غیرکلیدی(با اثرگذاری غیر مستقیم)

 

  • شناخت و تعیین قدرت، نفوذ، تاثیر و منافع ذینفعان جهت تمرکز بر گروه خاص

 

  • توسعه درک مطلوب از مهم ترین ذینفعان

 

  • اطلاع رسانی و نظرخواهی مستمر و

 

 • شناخت نقاط قوت و ضعف ذینفعان، نماید.

 

یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت مطالعات آینده در خصوص این زمینه یا زمینه های مشابه قلمداد گردند. تحقیقات آتی می توانند با تقویت و توسعه یافته های این تحقیق، آن ها را توسعه داده و تکمیل نمایند.
تلاش برای توضیح فصل مشترک و غیر مشترک یا مغایرت ها و تشابهات بین یافته های تحقیقات در مطالعات موردی سازمان های تحقیقات دفاعی خارجی و نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان موضوع مناسبی جهت تحقیقات آتی قلمداد گردد. همچنین بررسی اثربخشی یافته های این تحقیق با انجام کارهای میدانی بر روی مراکز تحقیقاتی سازمان مزبور به صورت پایلوت می تواند اعتبار گسترده تری به نتایج این تحقیق ببخشد.
منابع و مراجع
]۱[:عرب مازار, عباس. جمشیدی, محمد تقی. صالحیان عمران, ابوالفضل. ” آسیب شناسی تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی”. مجله تدبیر. شماره۲۰۷٫ ۱۳۸۸٫
]۲[: بندریان، رضا.”توانا سازهای تجاری سازی در سازمان های تحقیقاتی”. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. ۱۳۸۴٫
]۳[: شاهمیرزایی، وحید. ” مدیریت منابع انسانی در سازمانهای تحقیق و توسعه”. مجله تدبیر. شماره ۱۵۹٫ ۱۳۸۴٫
]۴[: ضیایی، مظاهر. “دانش، نوآوری و توسعه دانایی محور”. انتشارات پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. ۱۳۸۷٫
]۵[: سرحدی، مهیار. محمدرضایی بیگدلی، حسن.”مدیریت سازمان های تحقیقاتی; مدیریت بر مدیریت ناپذیرها”. انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. ۱۳۸۰٫
]۶[: فتحیان، محمد. بیگ، لیلا. قوامی فر، عاطفه ” نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه”. مجله مدیرساز. شماره۱۷٫ ۱۳۸۳٫
]۷[: حسنوی،رضا. اخوان،پیمان. سنجقی،ابراهیم.” عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش”. انتشارات آتی نگر. ۱۳۹۰٫
]۸[: اخوان، پیمان. باقری، روح اله.” مدیریت دانش از ایده تا عمل”. انتشارات آتی نگر. ۱۳۸۹٫
]۹[: اکبرپور شیرازی، محسن. کاظمی صفت. “مطالعه تطبیقی مدل های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش”. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۶٫
]۱۰[: کشاورزی، علی حسین. “موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش در سازمان ها”. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. ۱۳۸۶٫

 

عکس مرتبط با منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *