طراحی

پایین

بالا

بالا

کمی پیچیده

کوتاه

پایین

پایین

تماس با مشتری بسته بندی

پایین

بالا

بالا

کمی پیچیده

کوتاه

پایین

پایین

تماس با مشتری

در جدول فوق در هر يك از سطوح نه گانه، نوعي از نوآوري ديده ميشود كه بطور خلاصه به شرح زير ميباشند:

  • نوآوري بنيادي: اين نوع نوآوري، نياز به سرمايه گذاري سنگين و مستمر بر روي مهارتهاي كاركنان و تجهيزات داشته و در بلند مدت نيز، منجر به حاكميت بر بازار ميگردد. جايگزيني ترانزيستورها بجاي لامپهاي تحت خلأ از این‌گونه نوآوري هاست.
  • نوآوري توسعه عملكرد: وقتي نوآوري در محصولي به وجود ميآيد، شركتها تلاش ميكنند كه كاربرد اين محصول جديد را افزايش دهند. توسعه كاربرد محصول به لحاظ مالي،كمتر هزينه بر است.
  • نوآوري تجديد ساخت فناوری: در اين حالت با ادغام چند فناوری، محصولي كاملا متفاوت ارائه ميگردد. براي مثال زره پوش، تركيبي از فناوری موتورهاي ديزلي كاميونهاي بزرگ، تراكتورهاي كشاورزي و تفنگهاي ته پر سبك ميباشد. ادغام ، موضوع عمده اين گونه نوآوريهاست.
  • نوآوري در نام گذاري و تبليغ: تحقيقات نشان می‌دهد كه حدود 24% از فروش محصول به تبليغ آن بر ميگردد. نوآوري در بر چسب، نوعي سرمايه گذاري است كه يك شركت براي حفظ مشتري انجام ميدهد. براي مثال شركت كوكا كولا از نام خود براي معرفي كالاهاي ديگر (مثلا كوكا كولا با طعم گيلاس) استفاده ميكند.
  • نوآوري در فرآيند: بيشتر سرمايه گذاريهاي جديد، صرف جايگزيني تجهيزات ميگردد. نوآوري در فرايند توليد، باعث ميشود تا شركت نسبت به رقبا مزيتي بدست آورد. شركت تويوتا با نوآوري در فرآيند توليد مي تواند عرضه ماشين جديد را در كوتاهترين زمان صورت دهد.
  • نوآوري در طراحي: بسياري از شركتهاي موفق اقدام به طراحي جديد ( نوآوري در طراحي) كردهاند و از اين راه به سودهاي هنگفت دست یافتهاند. طراحي جديد تلفن هاي همراه ميتواند مثال خوبي در اين رابطه باشد. طراحي مانيتورهاي LCD نسبت به مانيتورهاي موجود نيز مثال ديگري است.
  • نوآوري در زمينه تجديد فرمول: اين نوع نوآوري شامل تغيير ساختار محصول فعلي بدون تغيير در اجزاء آن است. نمونهاي از این‌گونه تغييرات، افزايش درجه خلوص يك محصول است.
  • نوآوري در ارائه خدمات: نوآوري در ارائه خدمات، مستلزم توسعه تخصص كاركنان در معرفي محصول و ارائه خدمات فني مناسبتر است. نوآوري در ارائه خدمات با سطح نسبتا پايين سرمايه گذاري صورت ميگيرد و برگشت سرمايه آن نيز سريع است. اين نوآوري در كوتاه مدت، مزيت رقابتي فراهم ميكند.
  • نوآوري در بسته بندي: بسته بندي بهتر، كيفيت انبار نمودن را بهبود ميبخشد و به سلامت محصول و سهولت استفاده از آن كمك ميكند كه به نوعي در پذيرش مصرف كننده تأثیر دارد.

ه)‌تقسيمبندي NIST[11]
انواع نوآوری از دیدگاه نيست (2003) به شرح زير است: