دانشگاه علوم اقتصادي
دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته MBA گرایش مدیریت تکنولوژی
بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکههای همکاری، تواناییهای نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای بانکداری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرمافزاری توسن(کیشویر)
استاد راهنما:
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد مشاور:
دکتر جعفر باقرینژاد
پژوهشگر:
سپهر سپهری
بهمن 1391
اظهارنامه دانشجو
موضوع پایان نامه: بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکههای همکاری، تواناییهای نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای بانکداری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرمافزاری توسن(کیشویر)
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد
اينجانب سپهر سپهری دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته MBA گرايش مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم اقتصادي به شماره دانشجويي 881513014 گواهي مي نمايم كه تحقيقات ارائه شده در اين پايان نامه توسط شخص اينجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائيد می‌باشد و در موارد استفاده از كار ديگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بهعلاوه گواهي مي نمايم كه مطالب مندرج در پايان نامه تاكنون براي دريافت هيچ نوع مدرك يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري ارائه نشده است و در تدوين متن پايان نامه چارچوب مصوب دانشکده را به طور كامل رعايت كرده ام.
امضاء دانشجو:
تاريخ:
کليه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقيق، همچنين چاپ و تکثير، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از اين پايان نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه علوم اقتصادی محفوظ است.نقل مطلب با ذکر منبع بلامانع است.
دانشگاه علوم اقتصادي
دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته MBA آقاي سپهر سپهری
تحت عنوان
بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکههای همکاری، تواناییهای نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای بانکداری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرمافزاری توسن(کیشویر)
در تاريخ 25/11/1391 توسط هيأت داوران زير بررسي و به تصويب نهايي رسيد.
اعضای هيأت داوران نام و نام خانوادگی رتبه علمی امضاء

  1. استاد راهنما دکتر احمد جعفرنژاد استاد
  2. استاد مشاور دکتر جعفر باقرینژاد استادیار
  3. استاد داور دکتر امیر ناصر اخوان استاد
این را هم حتما بخوانید :
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 34

امضاء نماينده تحصيلات تکميلي
سپاسگزاري: