• فرائیالو، کارل (۱۳۸۳)، “مدیریت دانش”، ترجمه عیسی شیر گیر، تهران، نشر نقش سیمرغ، ص: ۶۷٫
 • کارنیرو، آلبرتو (۱۳۸۳)، نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش، ترجمه علیرضا گنجی فصلنامه فصلنامه اطلاع رسانی، دوره ۱۹، شماره ۳، ص: ۴۲٫
 • کرمی پور، محمدرضا و داوودی، رسول (۱۳۸۵)، مدیریت دانش و جو آزاد اندیشی، خبرگذاری فارس، آدرس اینترنتی
 • http://www.farsnews.net/newstext.Php?Nn=8508010166

  1. کریمی، آیت (۱۳۸۶)، “تکنیک های فروش حرفه ای بیمه”، چاپ چهارم، تهران: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  2. کریمی، محمدرضا و حقی تالی، مهدی (۱۳۸۹)، “مدیریت دانش”، ناشر: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ص: ۵۵-۷٫
  3. کلانتری، خلیل (۱۳۸۸). کتاب‌های پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، انتشارات فرهنگ سبز
  4. کمالی، کامل و دادخواه، محمد (۱۳۸۹)، “بازاریابی و مدیریت بازار (علمی و کاربردی)”، چاپ پنجم، تهران: انتشارات شهر آشوب.
  5. محرابی، جواد و بابای اهری، مهدی و طاعتی، مریم (۱۳۸۹)، “ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت”، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره ۴، ص: ۷۱-۶۱٫
  6. محمدی، محمد (۱۳۷۹)،”استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟”، تدبیر، شماره ۱۰۷، آبان ماه، ص: ۲۴٫
  7. موسوی، عباس (۱۳۸۴)، “مدیریت دانش”، مجله اصلاح و تربیت، شماره ۱۴۶، ص: ۲۳-۱۲٫
  8. یاریگرروش، حسن (۱۳۸۲)، “تاریخچه مدیریت دانش”، توسعه مدیریت، شماره ۷۲۹، ص: ۳۷٫

  منابع لاتین:

  1. Alavi. M, Leidner, D.E (2001),”Knowledge Management & Knowledge Management System: Conceptual Faundaations& Research Issues”, MIS Quarterly, 25(1): 107-136
  2. Bahtt, G.D (2001), “Knowledge Management in Organizations: Examining The interaction between technologies, Technique & People”, Journal of Knowledge Management, 5(1): 69.
  3. Barney, J.B. (1991), “Firms Resources & Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Management, No. 17: 99-120.
  4. Boisot, M.H (1998),”Knwledge Assets: Security Competitive Advantage in The information Economy”, Oxford, Oxford university Press.
  5. Carayanis, E.G (2003), : “Fosterring Synergies between Information Technology & Organizational Cognition: The Role Of Knowledge Management”, Journal of The Novation, vol.19: 219-222.
  6. Dalker, k (2005), “Knowledge Management in Theory and Police, Elsevier Butterworth_ Heinemann: 4-14.
  7. Davenport, T.H & Marchand, D.A (2005), Is KM Just Good Information Management? “FT Prentic Hall: 2.
  8. Duffner, S. (2000), “A Knowledge Portal for Multi_Project Management”, Master Thesis, University Karlsruhe: 4.
  9. Fahey, L. & Prusak (1998), “The Eleven Dead list Sins of knowledge Management”, California Management Review, 40 (3): 265.
  10. Hales, S. (2001).”Dinension Knowledge & its Management”, Retrieved March 2007 from

  www.KMICE.uum.edu.my/KMICE08/paper/CR73.doc

  1. Jashpra, A. (2004).”Knowledge Management: an Integrated approach”, Harlow, Essex: Prentic Hall: 12-26.
  2. Leo, R.A (1996), “Inside The Interrogation Room”, The Journal of Criminal Law & Criminology, 86: 266-303.
  3. , I. (1994), “A Dynamic Theory of Organizational Khnowledge Creation” Organization Science, vol. 5(11) : 14-37.
  4. O’dell, C & Grason J.C (1998),” If Only wev Knew What we Know: Identification & Transfer of Intenal Best Practices”, Colifornia Management Review, 40 (3): 48-65.

  پیوست ها و ضمائم

  به نام خدا
  با سلام و احترام
  همانطور که استحضار دارید، ثمره تحقیقات علمی ایجاد زمینه ای بهتر و متعالی تر برای زندگی فرد و جامعه می باشد. این پرسشنامه به منظور”بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری : اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه (با تأکید بر بیمه های عمر)” در محل کار شما (شرکت بیمه آسیا) طراحی شده است. اطلاعاتی که شما ارائه می دهید ما را در رسیدن به این مهم یاری می کند؛ از شما تقاضا می شود به پرسش ها با صداقت و بی پرده و بدون در نظر گرفتن شرایط ایده آل و مطلوب و صرفاً براساس شرایط واقعی پاسخ دهید. با توجه به این که این پرسش نامه صرفاً برای انجام کار پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه شده، لذا اطلاعات آن به صورت محرمانه حفظ می گردد. خواهشمند است با توجه به محرمانه بودن مشخصات فردی، سؤالات مربوط به مشخصات فردی و سازمانی را جهت تحلیل آماری جمعی پاسخ دهید.
  مدیریت دانش: مدیریت دانش فرآیند به کارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها، استفاده مجدد از بهترین رویه‌ها و کاهش دوباره کاری می باشد. پیشاپیش به خاطر همکاری و اختصاص وقت گران بهایتان سپاسگذارم.
  مریم زینالی
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  سؤالات جمعیت شناختی

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.