عدم همکاری، در تکمیل پرسشنامه ها و عدم اعتماد کافی به برخی از پرسشنامه ها به دلیل آن که برخی پاسخ دهندگان توجه کافی به سؤالات و مفهوم عنوان شده نداشته اند.
محدودیت اصلی پژوهش های مبتنی بر پرسشنامه این است که این نوع تحقیقات، ادراک فرد از واقعیت را می سنجد که ممکن است این ادراک کاملاً منطبق بر واقعیت نباشد. این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد.

منابع و مآخذ

منابع:

منابع فارسی:

 1. ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (۱۳۸۵)، “مدیریت دانش”، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ص: ۳۲۲-۷٫
 2. آتشک، محمد و ماهزاده، پریسا (۱۳۸۸)، “روش شناسی فرآیندهای مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنش”؛ تهران، انتشارات کتابدار، ص: ۴۳۸٫
 3. احمدی، علی اکبر و صالی، عالی (۱۳۸۹)، “مدیریت دانش”، تهران، نشر مؤلف، ص: ۳۲۲-۷٫
 4. آذری، مهرداد (۱۳۸۰)، “مدیریت دانش: عملکردها و چالش ها”، تدبیر، شماره ۱۱۴، مرداد ماه، ص: ۴۹-۴۶٫
 5. افرازه، عباس (۱۳۸۴)، “مدیریت دانش، مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی”، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ناشر: مؤلف، ص: ۱۳۰-۱٫
 6. الوانی، سید مهدی (۱۳۸۲)، “مدیریت عمومی”، تهران، نشر نی، ص: ۷۸٫
 7. الهی، شعبان و حیدری، بهمن (۱۳۸۴)، “مدیریت ارتباط یا مشتری، تهران چاپ و نشر بازرگانی”، ص: ۲۱-۴٫
 8. امیرافشاری، ساناز (۱۳۸۸)، “تعیین رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانک ملت با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور کرج، ص: ۳۴-۲۰٫
 9. انتظاری، علی (۱۳۸۵)، “مقایسه فرهنگ دانایی بین مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی”، دانشکده صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران: ۴۱-۲۰٫
 10. برگرن، برایان (۱۳۸۵)، “اصول و مبانی مدیریت دانش”، ترجمه دکتر محمد قربانی، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ص: ۲۳۲-۱۲٫
 11. برومند، زهرا (۱۳۸۳)، “مدیریت دانش”، مدیریت، شماره ۹۳-۹۲، ص:۴۲-۴۸٫
 12. بشلیده، کیومرث (۱۳۹۲). روشهای پژوهش و تحلیل آماری، مثالهای پژوهشی با spss و Amos، انتشارات دانشگاه شهید چمران
 13. بیرانوند، علی و امیری، ساجده (۱۳۸۲)، “مدیریت دانش”، ارتباط علمی، دوره دهم، شماره سوم، ص: ۳۶٫
 14. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰)، سالنامه آماری صنعت بیمه.
 15. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۱)، سالنامه آماری صنعت بیمه.
 16. تاونلی، چارلز تی (۱۳۸۰)، “مدیرت دانش و کتابخانه های دانشگاهی”، ترجمه دکتر مهدی خادمیان، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۴، شماره ۳، پاییز، ص: ۱۲۰-۹۹٫
 17. جعفری صمیمی، احمد و کاردگر، ابراهیم (۱۳۸۵)، “آیا توسعه بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می‌کند؟، تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران(۱۳۸۲-۱۳۳۸)”، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، ۴٫
 18. جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش (۱۳۸۲)، “مدیریت دانش در سازمان”، تدبیر، شماره ۱۴۲، اسفند، ص: ۲۹-۲۴٫
 19. جعفری مقدم، سعید (۱۳۸۲)، “مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش”، تهران، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو، چاپ اول، ص: ۳۵٫
 20. جهاندیده کاظم پور، مهرداد (۱۳۸۱)، “مدیریت دانش”، تدبیر، شماره ۱۲۸، ص: ۱۰۱-۱۰۰٫
 21. یمین فیروز، موسی (۱۳۸۲)، “دانش و مدیریت دانش در سازمان ها”، فصلنامه کتاب، دوره چهاردهم، شماره اول، بهار، ص: ۱۰۸-۹۸٫
 22. جیمز، ۱، فیتز و موناجی (۱۳۸۸)، “مدیریت خدمات ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی”، چاپ اول، جلد اول، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
 23. چتر بیمه در گردباد، تیر (۱۳۸۹)، نگاه بین المللی به بیمه های جهان بیمه آسیایی، بیمه اروپایی، ماهنامه اقتصاد ایران، ۱۳۷، ۵۲٫
 24. حسن زاده، علی و کاظم نژاد، مهدی (۱۳۸۹)، “بررسی فروش و بازاریابی بیمه های زندگی در ایران”، خلاصه مقالات سومین کنفرانس بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه، تهران.
 25. حسین زاده، اکبر و محمدی استانی، مرتضی (۱۳۸۹)، راهنمای تصویری مدیریت دانش، نسخه دستنویس، ص: ۵۵٫
 26. حسین زاده، محمد (۱۳۸۵)، “مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت ها”، تهران، انتشارات کتابدار، ص: ۵۸٫
 27. حسینی، محمدعلی (۱۳۸۵)، “مدیریت دانش و کاربردهای آن در سیستم پرستاری”، بهداشت و درمان، شماره ۵۹۹، ص: ۹۷٫
 28. خاکی، غلامرضا (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم
 29. خیراندیش، مهدی و افشارنژاد، علیرضا (۱۳۸۳)، “استراتزی های مدیریت بر دانش شخصی و سازمانی”، تدبیر، سال پانزدهم، شماره ۱۴۵، خرداد، ص: ۲۶-۲۰٫
 30. داونپورت، تامس اچ، پروساک لارنس (۱۳۸۱)، “مدیریت دانش”، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران، نشر ساپکو، ص: ۱۴۹-۲۴٫
 31. رادینگ آلن (۱۳۸۳)، “مدیرت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات”، ترجمه دکتر محمد حسین لطیفی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ص: ۴۴-۳۸٫
 32. راهچمنی، احمد (۱۳۸۲)،”مدیریت دانش انسان مدار: کلید توسعه پایدار سازمانی”، اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی مجموعه مقالات، انتشارات مؤسسه مطالعات بهروری و منابع انسانی، ص: ۱۰۴-۱۰۲٫
 33. زعفرانیان، رضا و اسماعیل زاده، مونا و شاهی، نساء (۱۳۸۷)، “ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط: شرکت نفت ایران زمین”، توسعه کارآفرینی، سال اول، نشر آگاه، چاپ سوم، ص: ۱۰۲-۷۵٫
 34. صحت، سعید و عباس نژاد، سعید (۱۳۸۹)،” بازاریابی ویروسی بیمه زندگی”، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بهبود فضای کسب و کار، تهران.
 35. عبادی، محمد (۱۳۸۶)، مدیریت ارتباط با مشتری، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۷، ص: ۱٫
 36. عبدالکریمی، مهوش (۱۳۸۲)، “مدیریت دانش: فناوری و خلاقیت و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندها”، پیام مدیریت موفق، دی ماه، ص: ۳۹-۳۴٫
 37. غنی زاده، محمود (۱۳۸۵)، “تحقق سازمان های دانش محور در گرو استقرار دولی الکترونیک است” نشریه برنامه، شماره ۲۳۷، ص: ۵۸-۵۷٫
 38. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.