الف): انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ب): نوآوری فنی، روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند، که این عملکرد در ۷ زمینه می‌باشد.
۱- بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود.
۲- بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است.
۳- بیمه تجارت و معاملات را تسهیل می‌کند.
۴- بیمه به تحرک پس‌اندازها کمک می‌کند.
۵- بیمه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.
۶- بیمه بر کاهش خسارت کمک می‌کند.
۷- بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند (جعفری صمیمی و کارگر، ۱۳۸۵: ۱۰۴).
همچنین در قلمرو بیمه‌های عمر ذکر این مطلب ضروری می‌نماید که با وجود بیمه عمر در صورت وقوع حادثه مورد بیمه، سطح زندگی بازماندگان چندان دچار مشکلات نخواهد گردید. در غیر این صورت می‌توان تصور نمود که بازماندگان کنونی دچار آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی گردند. و این خود در سطح کلان می‌تواند مسئله‌ساز شود. علاوه بر این‌ها، در بیمه عمر تعهد بیمه‌گر پس از مدت مدیدی که از دریافت حق بیمه گذشته است، مورد پیدا می‌کند. که این مسئله از این نظر قابل اهمیت می‌باشد که با حق بیمه‌ای که بیمه‌شدگان از حمل درآمد خود پرداخت می‌کنند، سرمایه‌ بزرگی نزد بیمه‌گر انباشته می‌شود و بیمه‌گران آن سرمایه‌ها را در بخش‌هایی که رشد اقتصادی بهتری خواهد داشت در چارچوب قانون، سرمایه‌گذاری می‌نمایند. این عمل خود دو منفعت دارد، اول اینکه با سود سرمایه‌گذاری انجام شده، شرکت‌های بیمه بهتر می‌توانند تعهدات خود را انجام دهند. دوم اینکه، باعث رشد اقتصادی کشور نیز می‌شود (صحت و عباس‌نژاد، ۱۳۸۹: ۴).

۲- ۵- ۳ بازارهای بیمه:

خدمتی که بیمه عرضه می‌کند یک محصول همگن نیست، انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی‌شوند. از اینرو به جای یک بازار بیمه باید از چند بازار بیمه سخن به میان آورد. کارل بورچ، بازار بیمه را به سه نوع زیر تقسیم کرده است:
۱) بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری.
۲) بیمه کسب و کار بیمه‌ای که تجار و بازرگانان خریداری می‌کنند و انواع ریسک را پوشش می‌دهد.
۳) بیمه خانوار یعنی یبمه‌ای که مصرف‌کنندگان عادی می‌خرند. در هر صورت طبقه‌بندی‌های دیگری نیز وجود دارند. (کمالی و دادخواه، ۱۳۸۹: ۲۰۵).

۲- ۵- ۴ اهداف بازاریابی بیمه:

شرکت‌های بیمه اهداف بازاریابی گوناگونی را دنبال می‌کنند از جمله:
الف- بالا بردن حجم حق بیمه‌های پرداختی به شرکت: هدف اصلی کلیه فعالیت‌های بیمه بالا بردن حجم حق بیمه‌های پرداختی به شرکت است.
ب- رضایت مشتریان: رضایت مشتریان از طریق ارائه بیمه‌نامه‌های مناسب برای بیمه‌گذاران توسط سیستم توزیع موثر حاصل می‌گردد.
ج- ایجاد آسایش و رفاه خاطر: شرکت‌های بیمه با ایجاد آسایش و رفاه خاطر و رها از تشویش‌های زندگی، آسودگی خیال را برای شهروندان به ارمغان می‌آورند.
د- تثبیت ثروت و سرمایه بیمه‌شدگان: شرکت‌های بیمه با انتقال ریسک، ثروت بیمه‌شدگان را تثبیت می‌کنند (کمالی ودادخواه، ۱۳۸۹: ۲۰۶).

۲- ۵- ۵ انواع بیمه:

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه‌نامه‌ها در کلیه موارد یکسان نیست و گه گاه می‌توان تفاوت‌هایی بین آن‌ها را تشخیص داد. برای تقسیم‌بندی بیمه‌ها روش‌های مختلفی ارائه شده است. طبقه‌بندی‌های مورد استفاده در زیر مبنای کاربرد بیمه در زمینه‌های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت‌های حقوقی بین آن‌ها نیز شده هست. (کریمی، ۱۳۸۶: ۴۳).

۲- ۵- ۵- ۱ بیمه‌های اجتماعی (اجباری):

بیمه‌های اجتماعی که بیمه‌های اجباری یا بیمه‌های ناشی از قانون نیز خوانده می‌شوند بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربر دارد، یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و از دیگر سو خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خود هستند. ویژگی‌های این نوع بیمه این است که اولاً شخص دیگر (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می‌پردازد.
ثانیاً، برخلاف بیمه‌های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود، در این نوع بیمه‌ها، حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد. (کریمی، ۱۳۸۶: ۴۳).

۲- ۵- ۵-۲ بیمه های بازرگانی

به بیمه‌های بازرگانی، بیمه‌های اختیاری هم اطلاق می‌گردد و در آن بیمه‌گزار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش‌های بیمه‌ای بازرگانی اقدام می‌کند، در بیمه‌های بازرگانی، بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مقابل هم متعهد هستند: بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد. تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ازاین نوع بیمه‌ها به عمل آمده است من جمله: دریایی و غیردریایی. اصول و اشخاص، زندگی و غیرزندگی. اصولاً بازارهای بیمه‌ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه‌ای و ساختار بازار، از تقسیم‌بندی‌های مختلفی استفاده می‌کنند (کریمی، ۱۳۸۶: ۴۴).

۲-۵-۵-۳ در بیمه‌های زندگی: بیمه‌گذار/ بیمه شده، می‌تواند بر حسب شرط دریافت مزایای بیمه‌نامه (حیات یا فوت شده) نحوه دریافت مزایا (یک جا و یا به صورت مستمری)، زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت حق مبیه هر نوع بیمه‌نامه‌ای را که پاسخگوی نیازش باشد، خریداری کند.

بیمه نامه های زندگی به ۲ صورت انفرادی و گروهی صادر شده و بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهند. رایج‌ترین بیمه‌نامه انفرادی در این رشته، بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز است که علاوه بر جنبه‌های پس‌نداز و تشکیل سرمایه، خطر فوت را تحت پوشش قرار می‌دهد. مزایای بیمه‌نامه‌های انفرادی می‌تواند به شرط فوت بیمه شده به بازماندگان او (یا ذینفع بیمه شده) تعلق یابد. یکی از نمونه‌های بیمه‌نامه‌های گروهی، بیمه‌نامه عمر کارکنان دولت است که کارمندان یک سازمان دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. عملکرد ده ساله بیمه زندگی (عمر) به پیوست (۲) ارائه شده است (سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۳۸۹: ۹۸).
بیمه‌های عمر مکانیزمی را تعریف می‌کنند که از طریق جمع‌آوری پس‌اندازها، کمک به توسعه بازارهای سرمایه و کمک به اصلاح سیستم‌های مستمری قادر است بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثر بگذارد و سطح رفاه جامعه را بهبود بخشد. به همین علت در تمام کشورها ایجاد بستر مناسب به منظور رشد و توسعه این بخش مورد توجه دست ‌اندرکاران صنعت بیمه می‌باشد. نبود سیاست‌های تشویقی به منظور فعالیت شرکت در زمینه بیمه‌های عمر، نارسایی در قوانین و آئین‌نامه‌ها، نبرد تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه و فقدان شرکت‌های تخصصی بیمه عمر و همچنین مشکلات موجود در فعالیت‌های بورس بازی در زمینه‌هایی چون خرید و فروش زمین و مسکن از دلایل عمده عدم توسعه بیمه‌های عمر در کشور به حساب می‌آیند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷: ۴۹).

این را هم حتما بخوانید :
سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات ...

۲- ۵- ۵- ۳-۱ تعریف بیمه‌های زندگی (عمر)

علاقه انسان‌ها به اطمینان یافتن از آینده خود و افراد خانواده‌شان در زندگی متلاطم و پر از فراز و نشیب، موجب شده است که شرکت‌های بیمه به عنوان سازمان‌هایی که امنیت و آرامش را مأموریت اصلی خود می‌دانند، به دنبال راه کارهایی در این زمینه برآیند که یکی از آن‌ها ارائه بیمه عمر است. اکنون میزان استفاده افراد از این بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه در جامعه شناخته می‌شود. هدف در بیمه عمر، اطمینان یافتن از آینده خود یا افراد تحت تکفل از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذی نفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی است.
تعهد شرکت بیمه در این زمینه، در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد.
بیمه زندگی (عمر) قراردادی دو طرفه است که به موجب آن، یکی از طرفین تعهد می‌کند که در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر سرمایه‌ای را یک جا یا به اقساط در صورت زندگی یا فوت شخص معین بپردازد. فوت شخص یا حیات شخص در یک زمان معین، خطری است که در این نوع بیمه تضمین می‌شود. بنابراین موضوع تعهد بیمه‌گر، شخص بیمه شده است. میزان تعهد بیمه‌گر، یعنی مبلغ بیمه شده، ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه بیمه شده ندارد و به پیشنهاد بیمه‌گزار تعیین می‌شود (حسن‌زاده، و کاظم‌نژاد، ۱۳۸۹: ۶).

۲- ۵- ۵-۳ انواع بیمه‌های زندگی (عمر):

بیمه‌های زندگی را می‌توان به ۴ گروه متمایز تقسیم نمود:
۱- بیمه عمر در صورت حیات بیمه شده: پرداخت بیمه‌گر موکول به منقضی شدن مدت بیمه شده است. به این نوع بیمه، بیمه سرمایه نیز گفته می‌شود. در صورت زنده ماندن بیمه شده، در پایان مدت بیمه، سرمایه به وی پرداخت می‌شود.
الف: بیمه سرمایه به شرط حیات، برگشت حق بیمه یا بدون برگشت حق بیمه (با حق بیمه واحد یا حق بیمه اقتصادی): نوعی قرارداد بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه تعهد می‌کند که در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه ثابتی را در انقضای مدیریت بیمه و به شرط حیات بیمه شده در آن تاریخ پرداخت کند.
ب: بیمه مستمری فردی مادام‌العمر و بیمه مستمری فوری موقت: به موجب این قرارداد بیمه‌گر متعهد می شود که در آخر هر سال یا هر شش ماه یا هر سه ماه از تاریخ شروع بیمه (انعقاد قرارداد)، وجه معینی در صورت حیات بیمه شده بپردازد.
ج: بیمه مستمری بازنشستگی: ممکن است تاریخ پرداخت مستمری چند سال بعد از انعقاد قرارداد باشد. در این صورت آن را بیمه مستمری تأخیری (یا بیمه بازنشستگی) می‌نامند (کریمی، ۱۳۸۶: ۴۱۹- ۴۱۸).
۲- بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه شده: پرداخت بیمه‌گر منحصراً در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه انجام خواهد شد.
الف: بیمه عمر زمانی یا بیمه خطر فوت ساده زمانی: نوعی قرارداد بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند که در مقابل دریافت حق بیمه (به صورت واحد و یا اقساط) سرمایه مندرج در بیمه نامه را فقط در صورت فوت بیمه شده، قبل از انقضای مدت معین به استفاده کننده بپردازد. چنانچه بیمه شده در پایان مدت مزبور زنده باشد، بیمه گر هیچ گونه تعهدی ندارد.
ب: بیمه عمر خطر فوت (یکنفره): قرارداد بیمه ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود که در مقابل دریافت حق بیمه (به صورت واحد یا اقساط) سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را در صورت فوت بیمه شده به استفاده کننده بپردازد.
ج: بیمه عمر تأخیری خطر فوت: قرارداد بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند پس از انقضای مدت معین هر بیمه‌نامه (که در این مدت حق بیمه را از طرف بیمه‌گذاری پرداخت می‌شود) هر زمان که بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را به استفاده کننده بپردازد. و چنانچه فوت شده ظرف مدت مذکور، بیمه‌گر تعهدی ندارد (کریمی، ۱۳۸۶: ۴۲۰- ۴۱۹).
۳- بیمه‌های مختلط عمر: از ترکیب بیمه‌های فوت و میانی تشکیل یافته است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است